Reference

Genbrug af filterskyllevand på Farum Vandværk

Farum Vandværk behandler hvert år en vandmængde på ca. 500.000 kubikmeter over åbne sandfiltre. Med jævne mellemrum må produktionen afbrydes for at returskylle filtrene. Denne returskylning er afgørende for at fjerne jernudfældninger fra filtrene, forlænge levetiden på filtermaterialet og opnå en tilfredsstillende vandbehandling i det hele taget. Filterskyllevandet opsamles i fældebeholderen, men i stedet for at blive udledt som spildevand, har Farum Vandværk valgt en løsning, hvor skyllevandet genbruges og bliver til rent drikkevand igen.

Løsningen til genfiltrering består primært af to SILHORKO trykfiltre, opstillet som for- og efterfilter med en behandlingskapacitet på 8 m³/h. Da vandet har stået stille i fældebeholderen er der krav om ekstra sikkerhed mod bakteriologisk forurening. Det klares ved et UV-desinfektionsanlæg type Spektron 30e fra Wedeco. Kvaliteten af det behandlede skyllevand overvåges af en turbiditetsmåler, inden det ledes ind i råvandet, kører over de åbne sandfiltre og igen bliver til rent drikkevand.

Hele 96 % af filterskyllevandet genbruges på Farum Vandværk. En vandmængde svarende til 100 husstandes gennemsnitlige drikkevandsforbrug. Beregnet ud fra den aktuelle afledningsudgift per kubikmeter er der tale om en årlige besparelse på knap en halv million kroner – hvert år!

Reference ID: 110100
Branche: Vandværker
Applikation: Drikkevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse (for- og efterfilter): 8 m3/h

Enheder i anlægget

  • 2 x Trykfiltre TFB
  • UV-desinfektionsanlæg SPEKTRON 30e

 

See more references

keyboard_arrow_up