Reference

Kølevand af høj kvalitet til gasturbiner på reservekraftværk

Kunden er et reservekraftværk, som kun er i drift ved perioder med spidsbelastning. Kraftværket har to gasturbiner, der forbrænder naturgas. Den totale kapacitet er 2 x 50 MW.

Silhorko-Eurowater har designet, leveret og idriftsat et komplekst og robust vandbehandlingsanlæg, der producerer demineraliseret vand af højeste renhed. 
Det demineraliserede vand tilføres gasturbinerne for at forbedre ydelsen ved at afkøle forbrændingsluften, hvilket resulterer i et højere luftmasse gennem lavtrykskompressoren (LPC) og højtrykskompressoren (HPC).

Vandbehandlingsløsningen består af afkloring i et aktivt kulfilter, blødgøring, membranfiltrering og polering i et mixed bed demineraliseringsanlæg. 
 

Reference ID: 048590
Branche: Kraftvarmeværker
Applikation: Kedelvand

 

Download PDF

Teknisk data

 • Ydelse (demineraliseret vand): 2 x 15 m³/h
 • SiO2: 0.02 mg/l
 • Ledningsevne: 0.08 μS/cm
 • Total hårdhed (råvand): 3 °dH
 • SiO2 (råvand): 7.7 mg/l
 • Ledningsevne (råvand): 162 μS/cm

Enheder i anlægget

 • 2 x aktivt kulfilter ACTFB20
 • Duplex blødgøringsanlæg STFA14
 • Brinemaker BM2000 med SE10 styretavle
 • 2 x mekaniske patronfiltre AF 15x30“
 • 2 x omvendt osmoseanlæg RO C3-15 med SE30 styretavle
 • Akkumuleringstank i PP (15 m3)
 • 2 x mixed-bed anlæg MBA1800
 • Central PLC styretavle

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up