Reference

Mobil vandbehandling til stort fjernvarmenet

EVITA er navnet på Sveriges største sammenhængende fjernvarmenet. Det forbinder fjernvarmeværkerne i Helsingborg, Lund og Landskrona, så der sikres en effektiv anvendelse og stabil forsyning af fjernvarme.

Ved ibrugtagningen af den godt 30 km lange EVITA-fjernvarmeledning var der et midlertidigt behov for påfyldning af 11.000 m3 demineraliseret vand med lav ledningsevne og korrekt pH-niveau.

Til opgaven lejede Landskrona Energi fem udlejningscontainere fra SILHORKO udstyret med omvendt osmoseanlæg. SILHORKO leverede:

  • Containere i drift 24 timer i døgnet i godt en uge
  • 24 timers servicebemanding på stedet
  • Levering, installation, opstart og afmontering af containere

Den lave ledningsevne kunne opnås uden yderligere polering af det demineraliserede vand, da postevandet i Landskrona har lav TDS, hvilket betyder bedre vandkvalitet efter omvendt osmose.

Reference ID: 111490
Branche: Fjernvarmeværker
Applikation: Fjernvarmevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse: 90 m3/h
  • Ledningsevne: 4-6 µS/cm

Enheder i anlægget

  • 5 x udlejningscontainere med omvendt osmoseanlæg
  • NaOH doseringspumpe

 

See more references

keyboard_arrow_up