Reference

Optimal vandbehandling til dansk fjernvarmeværk

Skanderborg-Hørning Fjernvarme er et forbrugerejet andelsselskab, der leverer fjernvarme til 9.500 borgere og består af et 300 km ledningsnet, 6 varmecentraler og 5 pumpestationer. 

SILHORKO-EUROWATER har leveret et komplet vandbehandlingsanlæg til spædevand til fjernvarmanlægget. Optimal vand til spæde- og cirkulationsvand er demineraliseret, afiltet (uden ilt), fri for mekaniske urenheder og pH reguleret. Ved at fjerne salte og ilt, samt justerer pH kan man undgå korrosion i fjernvarmerørene.  

Vand fra vandværket bliver blødgjort via ionbytning og derefter demineraliseret igennem omvendt osmose i et kompakt anlæg. Derefter fjernes oxygen via en membranafgasser, som er en kemikaliefri og pladsbesparende løsning.

Se en kort film om den installerede løsning ved Skanderborg Hørning Fjernvarme på vores Youtube-kanal: http://www.youtube.com/user/Eurowater

Reference ID: 119615
Branche: Fjernvarmeværker
Applikation: Fjernvarmevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse: 1.6 m³/h
  • Ledningsevne: <10 µS/cm
  • Resthårdhed: 0.01°dH
  • Iltindhold: < 0.02 mg/l
  • Klorid: < 0.5 mg/l
  • Sulfat: < 0.2 mg/l
  • Partikler: < 1 mg/l

Enheder i anlægget

  • Kompakt RO anlæg CU:RO SM62 RO B1-4
  • Membranafgasser MDU 2-8x20 CNVP-F
  • Dosering of NaOH

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up