Reference

Rensning af røggaskondensat på kraftvarmeværk baseret på biomasse

Røggaskondensatet fra et kraftvarmeværk i Sverige bliver behandlet med vandteknologi fra EUROWATER. Røggaskondensat er spildevand, som er forurenet med tungmetaller og organisk indhold. Der kræves flere vandbehandlingstrin, før det rensede vand kan udledes til recipienten.

Vandbehandlingsanlægget er designet til en maksimal ydelse på 34 m³/h. Det består af 2 parallelle sandfiltre til fjernelse af suspenderet stof. Derefter er der to parallelle aktive kulfiltre, der fjerner dioxiner og andre organiske stoffer. Fjernelse af tungmetaller består af 2 trin: Første trin er to parallelle kviksølv (Hg) selektive ionbyttere. Andet trin indeholder selektive ionbyttere til at fjerne andre tungmetaller. Til sidst et poleringsfilter til fjernelse af arsen.

Reference ID: 097100
Branche: Kraftvarmeværker
Applikation: Rensning af røggaskondensat

 

Download PDF

Teknisk data

 • Ydelse: 34 m³/h
 • Kadmium (Cd): < 0.02 µg/L
 • Krom (Cr): < 0.5 µg/L
 • Kviksølv (Hg): < 0.1 µg/L
 • Nikkel (Ni): < 0.5 µg/L
 • Zink: < 0.3 µg/L

Enheder i anlægget

 • Trykfiltre 2 x TFB 20 til fjernelse af suspenderet stof
 • Kulfiltre 2 x ACTFB 20
 • Posefiltre 3 x EF5
 • Ionbytter filtre 2 x STFA 20 til fjernelse af kviksølv
 • Ionbytter filtre 2 x STFA 20 til fjernelse af tungmetaller
 • Trykfilter TF 20 til fjernelse af arsen

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up