Reference

Sikker vandforsyning til sterilcentralen på Regionshospitalet Viborg

SILHORKO har leveret et vandbehandlingsanlæg for demineraliseret vand til den nye sterilcentral på Viborg Sygehus. Vandkvaliteten, efter double-pass omvendt osmoseanlæg, er purified water og anvendes som skyllevand i opvaskedekontaminatorer og spædevand til autoklaver.

Produktionsanlægget for demineraliseret vand består af to enheder, således der er redundans ved driftsstop af det ene anlæg. Der er leveret to membrananlæg af typen double-pass omvendt osmoseanlæg, som i praksis er to omvendt osmoseanlæg koblet i serie og sammenbygget på fælles ramme med rørføring, pumper, instrumentering mv. Hver enhed har en kapacitet på 1.000 l/t.

Anlæggene er bygget ud fra standardanlæg af typen DPRO B1 3/3, dog er anlæggene tilpasset til at kunne levere den ønskede vandkvalitet. Permeat-rørsystemet inklusiv ledningsevnemåler, ventiler og prøvehaner er således udført i hygiejnisk design efter farmaceutiske standarder. Vandkvaliteten efter anlæggene ligger på ca. 1,4 μS/cm, godt under kravet på 4,3 μS/cm. Der er også godt styr på bakterierne, da vandet bliver behandlet af membraner ad to omgange, som hver især udgør en hygiejnisk barriere.

Udover membrananlæggene har den samlede opgave bestået i levering af komponenter til distributionsloop, herunder særlig farmaceutisk buffetank fremstilet på egen fabrik, styre- og forsyningstavle, validering og kvalificering, supervision, opstart og indregulering, projektering samt uddannelse af teknisk personale.

Reference ID: 142479
Branche: Hospitaler
Applikation: Procesvand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse: 2 x 1000 l/t
  • 3 µS/cm (@ 20 °C)
  • Ledningsevne: < 4.3 µS/cm (@ 20 °C)
  • Total kim: < 100 cfu/ml

Enheder i anlægget

  • 2 x Double-pass omvendt osmoseanlæg DPRO B1 3/3
  • 2.500 L farmaceutisk buffertank
  • Central styre- og forsyningstavle
  • Farmaceutisk distributionssystem

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up