Reference

Spædevand til kraftværkskedel 2 x 30 m³/h

Vandet kommer fra en flod med højt saltindhold, især klorider. Indholdet af organisk materiale i råvandet varierer betydeligt året igennem. Vandbehandlingen er blevet designet så det indgående vand til demineraliseringsanlægget er tilfredsstillende. I RO anlæggene er der anvendt fouling resistente membraner for at undgå blokering med organisk materiale, og der er blevet anvendt mere effektiv CIP med varmt vand.

Efter membran-anlæggene anvendes UPCORE ionbytter teknologi i vandbehandlingen. Hver ionbytter anlæg har 2 tanke, en til stærke og en til svage ionbyttere. Dette design gør vandbehandlingen meget økonomisk udfra en kemisk betragtning. Ionbytterne fra hver tank løber ud i en ekstern tank til alkalisk brine rensning.

Slutpoleringen af vandet foregår i 2 mixed bed anlæg.

Vandet er spædevand til højtrykskedel og til fjernvarme. Under opførelsen af anlægget blev behovet for demineraliseret vand dækket af et mobilt udlejningsanlæg i container fra SILHORKO, udlejningsperioden var et år.

Reference ID: 068520
Branche: Kraftvarmeværker
Applikation: Kedelvand | Fjernvarmevand

 

Download PDF

Teknisk data

 • Ydelse: 2 x 30 m³/h
 • Ledningsevne: < 0.07 µS/cm
 • Kiselsyre: < 0.01 mg/L

Enheder i anlægget

 • Koagulerings- og flokkulerings- anlæg
 • Ultrafiltreringsanlæg
 • Sandfilter type TFB 75
 • Omvendt osmose anlæg med CIP 2 x RO C3-12
 • Demineraliseringsanlæg UPCORE duplex
 • CO2 aflufter
 • Mixed bed MBA 900 duplex
 • Aktivt kulfilter AC-TFB 14 til filtrering af vand

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up