Reference

Spædevand til kraftvarmeværk

På Randers havn, for foden af den 127 m høje skorsten ligger Verdo (tidligere Energi Randers Produktion A/S). Herfra produceres der årligt 223.000 MWh. Der leveres el til 32.000 modtagere, og der leveres fjernvarme til 10.500 kunder.
 
På kraftvarmeværket produceres der el og varme i samproduktion. Der anvendes spædevand til kraftværkskedlen og til fjernvarmenettets distributionsnet. Spædevandet til kraftværkskedlen afsaltes efter det patenterede UPCORE princip, der kombinerer alle kendte fordele i afsaltningsprocessen gennem ionbytning. Her er flowretningen for drift og regeneration er modsatrettede. Efter UPCORE anlægget totalafsaltes vandet i et mixed-bed anlæg, hvorved der opnås en ledningsevne på under 0.07 µS/cm og et kiselsyreindhold på mindre end 0,01 mg pr. liter. Anlægget omfatter to parallelkoblede linjer. Hver linje har en kapacitet på 5  m³ pr. time.

Spædevandet til fjernvarmenettets distributionsnet produceres i et omvendt osmose-anlæg (RO-PLUS anlæg). RO-PLUS anlæg er designet til en total vandudnyttelse på op til 90% uden at gå på kompromis med hverken driftssikkerhed eller vandkvalitet. Som forbehandling af fødevandet til RO-anlægget anvendes et blødgøringsanlæg. Vandbehandlingsanlægget har en ydelse på 15 m³ pr. time med en ledningsevne på under 10 µS/cm. Envidere er PLC-styringen af anlæggene integreret i værkets eksisterende styring (SCADA).

Reference ID: 006300
Branche: Kraftvarmeværker
Applikation: Kedelvand | Fjernvarmevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse (kedel): 5 m³/h
  • Ledningsevne (kedel): < 0.07 μS/cm
  • Kiselsyre (SiO2): < 0.01 mg/l
  • Ydelse (fjernvarme): 15 m³/h
  • Ledningsevne (fjernvarme): < 10 μS/cm

Enheder i anlægget

  • Demineraliseringsanlæg UPCORE duplex
  • CO2 aflufter
  • Mixed-bed anlæg MBA 600 duplex
  • Blødgøringsanlæg STFA 1802
  • Omvendt osmose anlæg RO-PLUS 03-12+3

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up