Reference

Truelsbjerg Vandværk - fremtidens vandværk

Det nye vandværk i Truelsbjerg indgår som et af de blivende vandværker i den nordlige del af Aarhus kommune. For at vandværket kan understøtte Aarhus Vands mål og for at udfordre tankerne om fremtidens vandværk, har der været gennemført workshops med fokus på vandkvalitet, udførelse og arkitektur. Det nye vandværk skal både i dag og om 20–30 år leve op til de krav, man vil stille til et velfungerende, nutidigt og fleksibelt vandværk både med hensyn til vandkvalitet, arkitektur og drift.

Fakta om det nye vandværk:

  • Indvindingstilladelse på 2,3 mio. m³ pr. år fra 8 boringer
  • 40.000 forbrugere
  • 1.200 m² bygning, energineutral
  • 6 lukkede trykfilteranlæg type SILHORKO TFB 135 med kapacitet på 400 m3/h
  • 2 rentvandstanke á 1.000 m³ i rustfrit stål

Et konsortium, bestående af Hoffmann, Moe & Brødsgaard, CUBO Arkitekter, Xergi og SILHORKO, har samarbejdet om at levere det komplette vandværk. SILHORKO har leveret og installeret vandbehandlingsanlægget bestående af iltningsudstyr, filteranlæg, udstyr til returskyl samt udpumpningsanlæg. Der er tale om nye koncepter, bl.a.:

  • Receptstyret indvinding med prioriteret drift efter energiforbrug og råvandskemi.
  • Proportionalt iltning med ren ilt fra iltgenerator.
  • Tretrins returskylning.
  • Konstant overtryk i rentvandstanke.

Selve opførelsen af fremtidens vandværk er dokumenteret måned for måned. Der er også lavet en film om vandværket – filmen har overskriften: Visionen, projektet og teknologien. 
 

Se en film om projektet med gode billeder her, www.silhorko.dk/truelsbjerg

Reference ID: 076400
Branche: Vandværker
Applikation: Drikkevand

 

Download PDF

Teknisk data

Enheder i anlægget

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up