Reference

Ultrarent vand til dampturbine

Kunden er et affaldsforbrændings-anlæg, der anvender totalafsaltet vand som spædevand til højtrykskedlen.

Vandbehandlingsløsningen fra Silhorko-Eurowater består af flere demineraliseringsanlæg, baseret på ionbytterteknologi. Dette gør driften sikker og pålidelig, selv i situationer, hvor en stabil råvandskvalitet ikke kan opretholdes.

Kapaciteten er på 8 m³/h bestående af et system baseret på UPCORE™ teknologi, som sikrer lav ledningsevne, lavt kemisk forbrug og et konstant lavt tryktab.

For at reducere det kemiske forbrug yderligere, er der placeret en CO2 afgasser mellem kation og anion ionbytterne som en integreret del af demineraliseringsanlægget.

Efter UPCORE anlæggene poleres vandet i et fælles mixed bed anlæg, der efterlader det demineraliserede vand med en slutkvalitet på under 0.2 µS/cm.

Reference ID: 142600
Branche: Kraftvarmeværker
Applikation: Kedelvand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse: 8 m³/h
  • Ledningsevne: < 0.2 µS/cm
  • Kiselsyre: < 10 ppb

Enheder i anlægget

  • Duplex UPCORE demineraliseringsanlæg
  • 2 x CO2 afgasser modul 15
  • Mixed bed anlæg type MBA 901
  • Styretavle med PLC

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up