Reference

Vand til dampturbinerne på Kyndbyværket

Kyndbyværket, som ejes af Ørsted A/S, fungerer som nød- og spidslastanlæg for hele Sjælland. Kraftværket kan startes op indenfor få minutter, hvis der er driftsforstyrrelser i højspændingsnettet eller der opstår problemer på andre kraftværker. Derfor er det altafgørende med et driftsikkert vandbehandlingsanlæg.

SILHORKO har leveret og installeret et rammemonteret vandbehandlingsanlæg til Kyndbyværket. 

Indholdet af CO2 i vandet reduceres i to membranafgassere, og derefter finpoleres vandet i et mixed-bed anlæg. Resultatet er demineraliseret vand med en lav ledningsevne og meget lavt indhold af kiselsyre, der anvendes i damp turbinerne. Hele anlægget styres af en PLC med touch skærm og kommunikation via Ethernet. For at forbedre arbejdssikkerheden, er rørsystemet til regeneration produceret i dobbeltrør. Det reducerer risikoen for kemikalieudslip betragteligt. 

Et rammemonteret vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO er komplet med samtlige interne rør- og el forbindelser udført på forhånd. Anlægget er trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk før afsendelse. Dette giver optimal sikkerhed, kompakt design og herved spares installationstid on-site og risikoen for fejl og mangler minimeres. Anlægget er klar til brug, skal bare tilsluttes vand og strøm.

Reference ID: 088700
Branche: Kraftvarmeværker
Applikation: Kedelvand | Fjernvarmevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Flow: 30 m³/h
  • Ledningsevne: < 0.7 µS/cm
  • Kiselsyre: < 0.02 mg/l

Enheder i anlægget

  • Mixed-bed anlæg type MBA 30
  • Membranafgassere
  • touch skærm
  • kommunikation via Ethernet samt webadgang
  • Styretavle med PLC; touch skærm; kommunikation via Ethernet samt webadgang

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up