Reference

Vandbehandling og solvarme

Hos Marstal Fjernvarme kommer mere end 50 % af varmeproduktionen fra Solenergi Til de dage, hvor solen ikke skinner benytter de SUNSTORE 4. Et damvarmelager på 75.000 m3. Vandet fra damvarmelageret cirkulerer (ligesom fjernvarmevandet) i rør, varmevekslere og varmepumper, og det stiller høje krav til vandkvaliteten. Det skal være så rent, at der ikke sætter sig kalk, rust, partikler eller organiske materialer i maskineriet.

Vandforsyningen til etablering og opfyldning af den 16 meter dybe damvarmelagergrav kom direkte fra tre nærliggende grundvandsboringer. For at opnå den nødvendige vandkvalitet blev vandet filtreret med trykfiltre efterfulgt af blødgøring.

Et udlejningsanlæg fra SILHORKO blev brugt til den midlertidige opfyldning. Inden for en 70-dages tidsramme blev damvarmelageret fyldt med vand af den nødvendige, blødgjorte kvalitet.

 

Reference ID: 201208
Branche: Fjernvarmeværker
Applikation: Fjernvarmevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Hårdhed blødgjort vand: < 0.5 °dH

Enheder i anlægget

  • Trykfilter type TF25
  • Trykfilter type TF35
  • 3 x blødgøringsanlæg type SFH 1802-F
  • Udpumpningsanlæg med 2 stk. Grundfos pumper

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up