Reference

Vandeffektivt spædevandsanlæg til fjernvarme

SILHORKO har leveret et nyt spædevandsanlæg til Aalborg Forsyning. Anlægget er etableret på Nørre Uttrup fjernvarmecentral og skal producere vand til det kommunale fjernvarmetransmissionsnetværk. Leverancen omfatter design, produktion, levering, installation, idriftsættelse, prøvedrift og træning.

SILHORKO blev valgt som leverandør baseret på det teknisk og økonomisk mest attraktive tilbud over 15 års drift. Vandbehandlingsanlægget er således designet med henblik på lave driftsomkostninger, herunder forbrug af vand, el og regenerationssalt. 

Spædevandet er afsaltet baseret på omvendt osmose (RO). Typen er RO-PLUS, der udmærker sig ved en særlig høj vandudnyttelse. Forbehandling består af modstrømsregenereret blødgøringsanlæg, som har en meget høj vandudnyttelse og et meget lavt saltforbrug i forbindelse med regneration. Herudover leverer anlægget en høj vandkvalitet, som giver RO-anlægget optimale driftsbetingelser. 

Reference ID: 105900
Branche: Fjernvarmeværker
Applikation: Fjernvarmevand

 

Download PDF

Teknisk data

  • Ydelse: 25 m³/h
  • Ledningsevne: < 10 µS/cm

Enheder i anlægget

  • Modstrømsregenereret blødgøringsanlæg type SLC 1802-F
  • Online overvågning af hårdhed
  • Omvendt osmose-anlæg type RO-PLUS C3-18+3 med styretavle med PLC og HMI
  • RO renseenhed
  • Pumpeenheder

 

Se flere referencer

keyboard_arrow_up