Mindre vandforsyninger

Mange ejendomme, boliger og virksomheder er beliggende således, at tilslutning til større fælles vandværk ikke er hensigtsmæssigt. Det kan derfor være en fordel at etablere en ikke-almen vandforsyninganlæg, der kan forsyne en eller flere ejendomme.

Udbredte gener

Bliver vasketøjet f.eks. rødt, er der tydelige render i kummer og vaske og en dårlig smag og uklarhed i vandet? Så skyldes det højst sandsynligt en for høj mængde af jern. Hvis vasketøjet derimod er gulligt, eller der er sorte udfældninger i vandet, skyldes det oftest mangan. Drikkevandet kan også indeholde store mængder af aggressiv kulsyre, som virker tærende på rør og installationer.

Løsningen

Løsningen er ligetil og noget vi har mange års erfaring med. Der er brug for et lukket trykfilter, som fjerner jern, mangan, ammonium, neutraliserer aggressiv kulsyre og frafiltrerer mekaniske urenheder. Løsningen er ideel til forbrugere uden for det offentlige forsyningsnet og andre mindre vandforsyninger f.eks. husholdninger, små fælles vandværker, landbrug og gartnerier.

Trykfiltret består typisk af en filtertank med ventilsystem, manometer og prøvehane.

Manuelt eller automatisk trykfilter

SILHORKO fremstiller to typer trykfiltre, et manuelt type NS og et automatisk type NSB. NS egner sig specielt til små og mellemstore drikkevandsforsyninger, som ønsker at foretage manuelle skylninger. Dette skal typisk ske 1-2 gange om ugen.

Det automatiske trykfilter, NSB, anvendes ved større vandforsyninger, eller hvis man ikke ønsker at foretage manuelle returskylninger. Styringspanelet gør det let at programmere, hvornår filtret skal skylle. Stiger vandforbruget, eller ændrer råvandet karakter, kan man let og uden videre omprogrammere panelet, så det passer til de nye forhold.

Læs mere om vores løsninger med trykfilteranlæg, som går helt op til 100 m³/h pr. trykfilter. Klik på linket Trykfilteranlæg under menuen Læs også i højre side

Manuelt trykfilter, NS, og automatisk trykfilter, NSB.

 

Foto: Josefine Jacobsen, www.herregaardsdroemmen.dk

Egen vandboring gav udfordring med farvet og ildelugtende vand

Josefine og Michael købte i 2017 herregården Obdrupgård på Djursland. Herregården har egen vandforsyning, hvor brunligt og ildelugtende vand var en udfordring. 
Parret fik installeret et SILHORKO NSB trykfilter til at fjerne jern og mangan i vandet, hvilket fjernede problemet, så de igen var sikret rent drikkevand. 

Læs hele historien om udfordringerne med deres vandforsyning på www.herregaardsdroemmen.dk. Her kan du også følge med i toralrenoveringen af den 794 kvadratmeter store bolig. 

 

    

Læs også

 

Links