Fjernelse af pesticider i drikkevand 

Kilde

Forurening fra pesticider stammer hovedsageligt fra brugen af Caseron G og Præfix G til bekæmpelse af ukrudt. Nedbrydningsproduktet 2,6 dichlorbenzamid - BAM - stammer fra dichlorbenil, som indgår i Caseron og Præfix. Vandværksboringer undersøges i dag for 45 forskellige typer af pesticider, og der findes pesticider i hver tredje vandværksboring.

Løsning

Pesticider kan reduceres i et trykfilter med et filtermateriale baseret på aktivt kul. Aktiv kul er et naturprodukt, der er fremstillet af sten, træ eller kokosnøddeskal. Et aktivt kulfilter kan blandt andet fjerne frit klor, pesticider og organiske opløsningsmidler. Behandling med aktivt kul kræver myndighedsgodkendelse.

Et aktivt kulfilter anvendes til fjernelse af pesticider, klorholdige organiske opløsningsmidler, fenoler, klor, olier og kulbrinte. Den viste installation har en behandlings-kapacitet på 50 m³/time.

Læs også

 

Links