Fjernelse af pesticider i drikkevand 

Kilde

Forurening fra pesticider stammer hovedsageligt fra brugen af Caseron G og Præfix G til bekæmpelse af ukrudt. Nedbrydningsproduktet 2,6 dichlorbenzamid - BAM - stammer fra dichlorbenil, som indgår i Caseron og Præfix. Vandværksboringer undersøges i dag for 45 forskellige typer af pesticider, og der findes pesticider i hver tredje vandværksboring.

I øjeblikket registreres store mængder af chloridazon-desphenyl i flere drikkevandsboringer i Danmark. Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af pesticidet Chloridazon, der er blevet brugt som ukrudtsmiddel ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Ukrudtsmidlet har været anvendt siden 1960’erne, men blev i 1996 ulovliggjort i Danmark. 

Hverken Chloridazon eller chloridazon-desphenyl fremgår af den liste af pesticider, der på nuværende tidspunkt skal kontrolleres regelmæssigt. Derfor er der risiko for, at stofferne forekommer endnu flere steder end de allerede konstaterede. Vandværker skal i fremtiden tjekke drikkevandet for rester af sprøjtemidlet chloridazon. Det blev besluttet efter møde i Miljøstyrelsens Drikkevandpanel, som holdt møde torsdag 30. august 2017. Panelet består blandt andet af sundhedsmyndigheder, kommuner, Danske Vandværker og Styrelsen for Patientsikkerhed. Sprøjtemidlet er fundet hos flere vandværker blandt andet i Odense, Esbjerg og Slagelse, og har medført at flere vandboringer er midlertidigt lukket.  

Løsning

Pesticider kan reduceres i et trykfilter med et filtermateriale baseret på aktivt kul. Aktiv kul er et naturprodukt, der er fremstillet af sten, træ eller kokosnøddeskal. Et aktivt kulfilter kan blandt andet fjerne frit klor, pesticider og organiske opløsningsmidler. Behandling med aktivt kul kræver myndighedsgodkendelse.

Kulfilter fra Vindeby Vandforsyning (1998-2009), som siden 2009 har været i anvendelse hos Ærø Vand til rensning for BAM og desphenyl-chloridazon (DPC). Ærø Vand har tilladelse til at anvende teknologien til og med 2026.

Læs også

 

Links