Et vandværk fra SILHORKO

Inden for den danske vandforsyning er vi nok mest kendte for vores trykfilteranlæg, som spiller en hovedrolle i vores løsninger. Men faktum er, at vi tilbyder alt fra rådgivning til komplette vandværker samt efterfølgende service.

Alene i Danmark har vi inden for vandforsyning mere end 2500 referencer og mere end 500 faste serviceaftaler. Det, mener vi, i sig selv er udtryk for vores erfaring og kvalitetsniveau. Du kan derfor trygt overlade hele eller dele af opgaven til os.

Den typiske opbygning af et vandværk fra SILHORKO til normalbehandling af grundvand er beskrevet nedenfor. Vi udvikler dog hele tiden nye løsninger, så klik her for at se en række udvalgte referencer.

1. Indpumpning fra boring

Når grund- eller overfladevandet bliver pumpet ind fra boringen, bliver råvandet ført direkte til trykfilteranlægget.

2. Iltningsudstyr

Iltningsudstyret består af kompressor samt ilt- og styreluftsystem. Iltning med rent ilt fra iltgenerator er ved at vinde mere og mere indpas. 

3. Iltning og filtrering

Iltningen og filtreringen foregår i et trykfilteranlæg, hvor vandet luftes for at tilføre vandet et tilstrækkeligt iltindhold, så de pågældende kvalitetskrav bliver opfyldt.

Trykfilteranlægget dimensioneres ud fra kendskab til råvandets kvalitet, og fyldningen sammensættes individuelt efter opgave til neutralisering af aggressiv kulsyre og til opsamling af jern, mangan, ammonium og mekaniske urenheder.

4. Rentvandsbeholder

Efter iltning og filtrering opbevares drikkevandet i en rentvandsbeholder, inden det kan pumpes ud til forbrugeren. Rentvandsbeholder kan være i rustfrit stål over jorden eller i beton under jorden. Se løsningsforslag. 

5. Blæser og skyllepumpe til returskylning

De stoffer, som er tilbageholdt i filtret, bliver fjernet ved returskylning. Der foretages periodiske skylninger, hvor hyppighed, intensitet og varighed fastsættes efter behovet.

6. Udpumpning til forbruger

Dette foregår ved hjælp af et frekvensstyret udpumpningsanlæg.

7. Styring (SRO/PLC)

Hele processen bliver styret, reguleret og overvåget centralt fra et automatisk styringsmodul.

Læs også

 

Links