2 x 50 m³/h arsenfjernelse på Haarlev Vandværk

Når forbrugerne åbner for vandhanen, skal de være både sikre og trygge ved at drikke vandet, og derfor har man i Hårlev bygget et vandværk, der både vandrensningsmæssigt og forsyningsmæssigt er blandt de mest moderne i Danmark. 

Kravene til den forsyningsmæssige sikkerhed har ført til, at alt - lige fra indvindingsanlæg til behandlingsanlæg, trykforøgningsanlæg og styring – er dubleret og opdelt i 2 parallelle kolonner, som hver især kan træde 100 % ind og overtage driften, når der f.eks. serviceres på den anden kolonne. I tilfælde af strømsvigt er man selvforsynende via eget driftsklart generatoranlæg med automatisk indkobling. Det er faktisk kun ledningsbrud, der kan forhindre forsyningen af rent drikkevand i Hårlev. 

Hver kolonne består af 2 boringer, et iltningsanlæg, 3 trykfiltre som forfilter, mellemfilter og efterfilter med en kapacitet på 50 m³/h, skylleluftblæser for luftskylning af filtre og frekvensstyret skyllepumpe for vandskylning af filtre, en nedgravet rentvandsbeholder på 350 m³ og et trykforøgeranlæg med 6 frekvensstyrede forsyningspumper til forsyning af 2 zoner med hver sin afgangsmåler. 

Kravene til tryghed er der heller ikke sparet på, da råvandet i Hårlev fremover gennemgår en tretrinsrensning, inden det sendes ud til forbrugerne. Efter denne behandling er alle gældende krav til drikkevandskvalitet overholdt, og skulle kravene blive skærpet for de belastende stoffer, er der også plads til det. Det vil sige, at allerede nu vil rentvands kvaliteten blive bedre end det, der stilles krav om i dag. 

Råvandet i Hårlev kommer fra 4 boringer, som er belastede af jern, ammonium og arsen af geologisk oprindelse og i mængder, der gør rensning nødvendigt for at kunne overholde gældende krav. 

Vandværket er 100 % fuldautomatisk, og alle funktioner og processer overvåges kontinuerligt af en overordnet styring, som kommunikerer med sensorer og føler placeret på komponenter og i processen. I tilfælde af fejl i én af kolonnerne vil der blive sendt en alarmbesked til driftslederen, som så kan koble over til den kolonne, der ikke er fejl på. Forbrugerne i Hårlev er med deres nye vandværk sikret tryghed, forsyningssikkerhed og masser af rent drikkevand mange år ud i fremtiden.

Arsenfjernelse (klik på billedet for at downloade reference)
Arsenfjernelse (klik på billedet for at downloade reference)

Læs også

 

Links