Truelsbjerg Vandværk
- også kaldet fremtidens vandværk leverer rent drikkevand til 40.000 forbrugere!

Youtube film om Truelsbjerg Vandværk
Truelsbjerg Vandværk


Introduktion

Her kan du følge opførelsen af fremtidens vandværk måned for måned, fra første spadestik til den officielle åbning i august 2014. Vandværket leverer rent drikkevand til 40.000 forbrugere i Aarhus-området... Gå til projektbeskrivelsen nederst på siden.

 

August 2014 - Åbningsarrangement

Mandag den 18. august afholdt Aarhus Vand et officielt åbningsarrangment, for at fejre igangsættelsen af Truelsbjerg Vandværk. Omkring 150 gæster var samlet til en eftermiddag med en åbningstale af Miljøminister Kirsten Brosbøl og korte oplæg af bl.a. Hans Jørgen Albrechtsen fra DTU. Udover SILHORKO havde havde Hoffmann, CUBO arkitekter, Moe, Xergi og NIRAS opstillet små stande, så de besøgende kunne få svar på spørgsmål om vandværket.

En kort film om tilblivelsen af Truelsbjerg Vandværk, produceret af Aarhus Vand og SILHORKO, havde også premiere. Film om Truelsbjerg Vandværk.

Klik på billedet for at billeder fra åbningsarrangementet og Miljøminister Kirsten Brosbøl.
 
Klik på billedet for at billeder af måleinstrumenter og prøvehaner

Juli 2014 - Indkøring og "filterbiopsi"

Filtermaterialerne bliver påfyldt trykfiltrene, og indkøringen påbegynder. Indkøring er en nødvendig proces for at bygge den biologiske kultur op, der fjerner jern og mangan. Udover drift indebærer visionen for Truelsbjerg forskning. Der er installeret en række måleinstrumenter, så driften i detaljer kan fjernovervåges og optimeres, og der er prøvehaner før og efter alle behandlingstrinene, hvilket giver mulighed for at analysere vandkvaliteten, og dermed vurdere om filtreringsprocesserne kører, som de skal. Skal man endnu mere i dybden, er det gjort muligt at foretage en slags “filterbiopsi”, dvs. udtage filtermateriale forskellige steder i filteret under drift. På den måde er det muligt for blandt andre VIA University College og DTU at udføre avanceret forskning.

 

Juni 2014 - Optimeret energiforbrug, vandkemi og receptstyret drift.

Styringen på Truelsbjerg er noget af det mest avancerede, teknologien idag tillader. Baseret på SILHORKOs specifikationer har XERGI sammensat en automatik, der optimerer driften både i forhold til energiforbrug og vandkemi. Vandværk og styring kører med en såkaldt receptstyret drift. Kort fortalt betyder det at produktionen tilpasses forbruget meget præcist, hvilket både er meget skånsomt for grundvandsindvindingen og energieffektivt.

Klik på billedet for at billeder af SRO og automatik.
 
Klik på billedet for at billeder fra Oxymat-anlægget og det snart færdige vandværk.

Maj 2014 - Iltning med ren ilt

For blandt andet at opnå en fuldstændig kontrol over iltningsgraden af vandet, og derved en højere og stabil vandkvalitet for forbrugeren, har man på Truelsbjerg valgt at bruge ren ilt i stedet for atmosfærisk luft. Ilten udvindes af atmosfærisk luft i et Oxymat iltgenerator-anlæg, og modsat en stor iltningstrappe, foregår iltningen direkte i filtrenes tilgangsrør. Selve bygningsværket er næsten færdiggjort, og der mangler kun lidt el-installation og indretning.

 

April 2014 - Færdiggørelse af byggeri

Selve byggeriet af vandværket nærmer sig en afslutning. Apteringen på hhv. bygnings og procesdelen har været igang i den seneste periode, og vil blive afsluttet senest medio maj. Koldtest af PLC-styringen er startet, og en renskylning af hovedrørene påregnes færdigudført i den nærmeste kommende periode. Driften af vandværket vil blive igangsat i maj måned.

Klik på billedet for at se flere detaljer
 
Klik på billedet for at se Ingeniør Lars Brøns med en gyrokompensator

Marts 2014 - Sikring af rørsystemets levetid

På Truelsbjerg Vandværk er vandbehandlings- anlægget, rentvandstanke og udpumpningsanlæg forbundet med rør i store dimensioner. For at sikre rør og tanke, bl.a. mod bevægelser fra tanksalsbygning, er der monteret kompensatorer. Anvendelsen af "gyroophængte" kompensatorer har desuden sikret at arkitekturen i tanksalens stålkonstruktion, og ophængningen af rørene til tankene, rent visuelt spiller pænt sammen.

 

Februar 2014 - Rentvandstanke og byggeri

Bygningerne er erfterhånden ved at være beklædt, og indvendigt er der opsat trapper, der giver adgang til toppen af rentvandstankene. Når vandværket åbner for offentligheden, bliver der i det hele taget god mulighed for at komme helt tæt på maskineri, udstyr og rentvandstanke.

Klik på billedet for at se det udvendige beklædningsarbejde og rentvandstankene indeni.
 
Klik på billedet for at se monteringen af et af tilgangsrørene til rentvandsbeholderne.

Januar 2014 - Fremtidens rentvandsbeholder

På Truelsbjerg har man af flere årsager valgt at lave to rentvandbeholdere indendøre, over jorden og udført i rustfrit stål. I forhold til traditionelle jorddækkede betonbeholdere giver det mange fordele, f.eks. kan alt inspiceres visuelt og risikoen for forurening fra omgivelserne er praktisk talt elimineret. Hver beholder har en kapacitet på 1000 m³. Det giver en samlet kapacitet på 2.000.000 liter!

 

December 2013 - Mere rørsystem

I julemåneden arbejdes der på at færdiggøre rørsystemet i underetagen på vandværket. Med store rørdimensioner gøres arbejdet lettere ved at tage kran i brug, men der kræves stadig meget præcis justering og montering.

Klik på billedet for at se monteringen af de største rør.
 
Klik på billedet for at se filtrene og arbejdet med rørføringen.

November 2013 - Rørsystem

I løbet af november bliver rørsystemet sat til. Rørføringen til de seks trykfiltre foregår i underetagen, hvilket medfører mange fordele i forhold til drift, vedligeholdelse, service og opretholdelse af en høj hygiejnestandard på vandværket.

 

Oktober 2013 - Installation af trykfiltre

Onsdag den 4. september blev alle seks trykfiltre installeret på vandværket. De to største udfordringer lå i at få sænket filtrene ned imellem tagspærene, og placere dem præcis ovenpå den skjulte understøtning. Begge dele klarede kranføreren uden at hverken filtre eller bygning fik så meget som et lille skrub. Indløbsrørene blev sideløbene monteret for at sikre, at alle elementer passede sammen.

Klik på billedet for at se filtrene i filterrummet
 
Klik for at se video

September 2013 - Opstilling af trykfiltre (video)

I starten af september 2013 var byggeriet på Truelsbjerg så fremskredet, at det var på tide at få sat trykfiltrene på plads. Se her hvordan et af de seks TFB135 filtre bliver løftet på plads og får monteret indløbsrøret.

 

August 2013 - Rejsegilde

Den 14. august blev det officielle rejsegilde for Truelsbjerg Vandværk afholdt. Der blev holdt taler af hhv. Lars Schrøder, administrerende direktør for aarhusvand, og Morten Svantemann, Projektleder for Hoffmann, og traditionen tro blev der trakteret med pølser fra pølsevognen og sodavand. Efter traktementet fik håndværkere, projektledere, teknikerne og ingeniører mulighed for at gå rundt på byggepladsen og tale om det udførte arbejde i en mere afslappet atmosfære.

Klik på billedet for at se billeder fra rejsegildet.
 
Klik på billedet for at se flere detaljer

Juli 2013 - Tankbygning

Fundamentet er færdiggjort, og byggeriet af hovedbygning og den ovale rentvandstankbygningen er godt igang. I forgrunden ses udgravningen til fældebeholderen, hvor returskyllevandet fra trykfiltrene skal bundfælde.

Tankbygningen er ca. 15 meter høj, og kommer til at indholde to rentvandstanke på hver 1000 m³.

 

 

Juni 2013 - Trykfiltre

Kernen i Truelsbjerg vandværk er de seks trykfiltre, der hver har en filtreringskapacitet på 135 m³/h. Vægten af hvert filter er knap 6 ton uden fyldning. Under drift fyldes de med vand, og den samlede vægt, inklusive fyldningen, bliver op til 71 ton pr. filter. Det første filter er blevet overfladebehandlet, og på billedet kan du se hvordan det efterfølgende er ved at blive læsset af på SILHORKOs fabrik, hvor det skal gennemgå en omfattende kvalitetstest og monteres med en del af rørsystemet.

Farven på filtret er nøje udvalgt af arkitekterne, og selve overfladebelægningen består af flere lag med forskellige egenskaber.

Klik på billedet for at se flere detaljer
 
Klik på billedet for at se flere detaljer

Maj 2013 - Rentvandstank

Fundamenterne til begge bygninger er nu færdiggjort, og der er netop blevet rejst stålrammer til bygningen, der skal indeholde to cylindriske rentvandvandstanke, der hver har en kapacitet på ca 1000 m³, altså 1.000.000 liter. Projektets skala begynder for alvor at træde frem.

 

 

April 2013 - Fundamenter og vægge

Byggepladsen er fuldt ud etableret til 30 mand. Støbearbejdet af fundamenter og vægge rundt om såvel procesbygningen som bygningen til rentvandstanken er godt i gang. I forgrunden, til højre, er procesbygningen. I baggrunden, til venstre, er rentvandsbygningen.

Elektriker er startet op på pladsen. God planlægning og kommunikation er altafgørende for et godt resultat, da der på nuværende tidspunkt er krydsende arbejde fra tre entrepriser: Beton, jord & koak samt elektriker.

 

Klik på billedet for at se flere detaljer
 
Arbejdere på byggepladsen iført korrekt sikkerhedsudstyr herunder hjelm, sikkerhedsfodtøj og høreværn.

Marts 2013 - Høj sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerhed har selvfølgelig den højeste prioritet. Hver uge afvikles to sikkerhedsrunderinger efter mønsterarbejdsplads-princippet, og kantinemøder, som er Hoffmanns eget tiltag, er iværksat i samarbejde med arbejdstilsynet. Her deltager alle på pladsen for at sikre en god tværfaglig dialog, bedre samarbejde og et godt fællesskab – samtidig sikres at alle får samme information. Der er krav om, at alle på pladsen skal bære et arbejdsmiljøkørekort fra Hoffmann. Der afholdes løbende kurser. Rundt om byggefeltet og kran er der opsat afspærringer og der er etableret adgangstrapper til byggepladsen og tydelig markering af gående trafik til og fra skurby.

 

Februar 2013 - Byggepladsen tager form

Nu ligner området, hvor Truelsbjerg Vandværk engang skal ligge, en rigtig byggeplads.

Byggekranen med en højde på 30 meter og med en rækkevidde på op til 45 meter samt en løftekapacitet på max. 5000 kg er godt i gang med arbejdet.

Der er flyttet ca. 7000 kubikmeter jord. Fundamenter rundt om den første halvdel af procesbygningen er støbt.

Klik på billedet for at se hele byggepladsen
 
Klik på billedet for stort billede
Byggeskilt ved Truelsbjerg Vandværk

Januar 2013 - Maskinerne går i jorden

Så er byggeskiltet kommet op at stå, så forbipaserende kan se, hvad der er ved at ske i Truelsbjerg ved Trige Skov nord for Aarhus. 

Maskiner fra Hoffmann A/S er igang med de første udgravninger.

 

December 2012 - Første spadestik

Mandag den 3. december kl. 13.30 tager formand for Aarhus Vands bestyrelse, Hans Elbek Pedersen, sammen med regionsdirektør Steffen Hansen fra entreprenørfirmaet Hoffmann første spadestik til byggeriet. Herefter fortæller direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, om baggrund og perspektiver i projektet, og arkitektfirmaet Cubo viser prospekter af byggeriet. Arrangementet finder sted ved det nuværende vandværk på Randersvej 440, 8200 Aarhus N.

 

Klik for stort billede
Første spadestik ved Truelsbjerg Vandværk
 

Truelsbjerg Vandværk - projektbeskrivelse

Aarhus Vand skriver om projektet: "Det nye vandværk i Truelsbjerg er planlagt til at indgå som et af de blivende vandværker i den nordlige del af kommunen. For at det nye vandværk kommer til at understøtte Aarhus Vands virksomhedsmål og for at udfordre tankerne om fremtidens vandværk, har der været gennemført workshops med fokus på vandkvalitet, udførelse og arkitektur. Det nye vandværk skal både i dag og om 20–30 år leve op til de krav, man vil stille til et velfungerende, nutidigt og fleksibelt vandværk. Derfor er der i projektet især fokus på tilpasningsdygtige løsninger, fleksibilitet i forhold til forandringer i forsyningsstrukturen og kravene til den leverede vandkvalitet.Fremtidens vandværk i Truelsbjerg skal også fungere som Aarhus Vands forsknings- og forsøgsvandværk, hvor bl.a. nye teknologier kan afprøves."

Fakta om det nye vandværk

  • Indvindingstilladelse: 2,3 mio. m3 pr. år fra 8 boringer
  • 40.000 forbrugere
  • 1.200 m2 energineutral bygning
  • 2 rentvandtanke á 1.000 m3 i rustfrit stål
  • Behandlingskapacitet 400 m3/h
  • 6 lukkede trykfilteranlæg type TFB 135

SILHORKO leverer og installerer vandbehandlingsanlægget bestående af iltningsudstyr, lukkede trykfilteranlæg i stål, udstyr til returskyl og udpumpningsanlæg. Der er tale om tre uafhængige behandlingslinier, med for- og efterfilter. Hver linie har en behandlingskapacitet på ca. 135 m3/h. Vandværket har valgt at anvende lukkede trykfilteranlæg på grund af hygiejnen, da lukkede trykfilteranlæg i sagens natur giver en sikker behandlingsproces uden åbne vandflader.

I projektet indgår hensynet til en eventuel bakteriologisk forurening. Løsningen er UV desinfektionsanlæg. Disse anlæg etableres dog ikke i første omgang, men de fysiske rammer forberedes på opgaven.

Kontrakten på ca. 56 mio. kroner blev indgået med konsortium bestående af Hoffmann A/S, Cubo Arkitekter A/S, Moe & Brødsgaard A/S, Xergi A/S og Silhorko-Eurowater A/S.

 Bygherre  Aarhus Vand A/S  Mere information
 Bygherrerådgiver  Niras A/S   Mere information 
 Totalentreprenør  Hoffmann A/S   Mere information 
 Arkitekt  CUBO Arkitekter A/S   Mere information 
 Rådgivende ingeniør  Moe & Brødsgaard A/S   Mere information 
 Processtyring og SRO  Xergi A/S   Mere information
 Vandbehandling  Silhorko-Eurowater A/S  

 

 
Klik for stort billede
Vandværket set fra forsiden
 
Klik for stort billede
Vandværket set fra sø-siden
 
Klik for stort billede
Vandbehandlingen vil består af lukkede trykfilteranlæg fra SILHORKO
 
Klik for stort billede
Vandværket skal også bruges som fremvisnings- og forskningsvandværk

Læs også

 

Links