40 % af vandforbruget kommer fra regnvand: SILHORKO leverer vandbehandling til byprojekt NYE

 
Illustration: Aarhus Vand. Klik på tegningen for større udgave
 

NYE er en ny forstad til Aarhus. Her udvikles og etableres et sekundavandsanlæg. Anlægget genanvender opsamlet regnvand og drænvand til toiletskyl og tøjvask, hvorved belastningen af grundvandsressourcen mindskes. 40% af områdets vandforbrug dækkes ved opsamling af regnvand. NYE vil i første etape bestå af 600 boliger, og på sigt blive til en by med 15.000 indbyggere.

Vandhåndteringen i NYE giver muligheden for at udvikle et renseværk, der genbruger det opsamlede regnvand og forsyner byen med sekundavand til alle toiletter og vaskemaskiner. Vandløsningen er den første af sin art i Danmark. Der er med andre ord tale om en innovativ regnvandsløsning, der sparer på drikkevandet og skaber en spændende og moderne by.

Se video om NYE

I videoen (4 min) kan du se og høre mere om projektet. Her fortæller blandt andet Mariann Bruun, projektleder fra Aarhus Vand om ambitioner for den nye vandforsyning. 

 

Vandbehandlingsløsningen

Selve vandbehandlingsløsningen er designet og leveret af Silhorko-Eurowater. Løsningen består blandt andet af filtrering, ultrafiltrering (UF) membranteknologi og UV disinfektion. Valg af teknologi er afgørende for sikker drift og forsyning af stabil vandkvalitet i situationer, hvor en stabil råvandskvalitet ikke kan opretholdes.

Læs mere om samarbejdspartnerne

Projektet støttes af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og gennemføres i samarbejde med Tækker Group, COWIAarhus Vand og SILHORKO.


Tækker Group har udarbejdet helhedsplanen for en ny by, der opføres efter bæredygtige principper.

 


COWI har udviklet og projekteret vandhåndtering for hele området sammen med veje og øvrig infrastruktur som en integreret og helhedsorienteret løsning.


Den centrale sekundavandsløsning etableres og drives af Aarhus Vand, hvilket betyder, at borgerne i NYE får en bæredygtig livsstil uden det ansvar, udgifter og besvær, der normalt er forbundet med anvendelse af sekundavand. Et professionelt drevet centralt renseværk er en garanti for sikker drift og tryghed for borgerne.

Læs også

 

Links