I Nye genanvendes regnvand til tøjvask og toiletskyl

Foto: Aarhus Vand

Publiceret: 25. august 2021 | Kontakt

Nye, nord for Aarhus, går nu forrest og er den første by i Danmark, hvor al regnvand bliver brugt til toiletskyl og tøjvask. Onsdag d. 25. august indvies det anlæg, der genanvender vandet. Ved at bruge regnvand - og ikke drikkevand - sparer man 40 procent af grundvandet.

Grundvandsressourcerne er mange steder i landet knappe, og det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde grundvand, der er fri for sprøjtegift. Derfor er mange optaget af at opfinde nye metoder til at spare på grundvandet og sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand i hanen.

I Nye, som er en ny bæredygtig by ved Aarhus, har man taget denne udfordring op. Tækker Group, Cowi, Silhorko og Aarhus Vand har udviklet en løsning, der sparer 40 procent af grundvandet. Det sker ved at opsamle regnvand fra tage, veje og pladser i søer, rense det på et centralt renseværk og herefter sende det til boligerne, hvor vandet bruges til toiletskyl og tøjvask.

Renseværket, der er tegnet af Loop Arkitekter, er udstyret med avanceret renseteknik, der sikrer, at vandet ikke misfarver tøjet og ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Jørn Tækker, direktør i Tækker Group, er idémanden bag Nye, og for ham er det stort, at beboerne i Nye nu kan glæde sig over at være med til at passe på grundvandsressourcerne. Det har fra starten været en vigtig vision for ham, at byen skulle understøtte en bæredygtig livsstil for beboerne. Han siger:

”Med Nye har jeg ønsket at skabe en by, hvor folk har det godt og føler sig godt tilpas og er socialt engagerede. Vi har lagt utrolig stor vægt på bæredygtighed – både socialt og miljømæssigt. Allerede inden de første huse blev planlagt, har vi analyseret vandets vej på terrænet med henblik på at kunne opsamle regnvandet og bruge det i husholdningerne. Med den bæredygtige vandhåndtering viser vi vejen for noget nyt, som forhåbentlig kan blive startskuddet til, at mange andre gør det samme - både herhjemme og andre steder i verden.”

Renseværket indvies d. 25. august, og dermed er Aarhus Vand klar til at levere renset regnvand til beboerne i Nye. Det markerer ifølge CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, et vigtigt skifte i måden at håndtere vand på. Han siger:

”Det helt særlige ved projektet i Nye er, at man allerede ved etableringen af byen har tænkt vandhåndtering, regnvandsressourcer og klimatilpasning ind i én samlet løsning. Vi håndterer som vandselskab hele vandets kredsløb og sikrer en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. Samtidig er byen designet til at kunne håndtere og rumme de voldsomme skybrud, vi oplever som følge af klimaforandringerne. I dansk sammenhæng er det den første løsning af sin art.”

Der er andre steder i verden, hvor man også arbejder med at udnytte regnvandet i husholdningen, for eksempel i Melbourne, men her sker vandbehandlingen i de enkelte boliger. I Nye har Aarhus Vand etableret en central styret løsning, og beboerne mærker ikke nogen forskel i forhold til en traditionel vandforsyning. Blot leveres det rensede regnvand til tøjvask og toiletskyl i et separat rørsystem, så vandet ikke er i kontakt med drikkevandet.

Indvielse af renseværket

Beboere, pressen og samarbejdspartnere inviteres til indvielse af renseværket onsdag d. 25. august.

Program:

Kl. 15.00-15.20: Officiel åbning af renseværket.

Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, fortæller om, hvordan vandbehandlingen og vandkredsløbet er med til at sikre grundvandet og bidrage til klimatilpasning.

Jørn Tækker, direktør i Tækker Group, fortæller om visionerne bag fremtidens bæredygtige by, hvor genanvendelse af regnvand er en central del af udviklingen.

Kl. 15.20-17.30: Åbent hus på renseværket

Repræsentanter fra SILHORKO vil være tilstede og svare på spørgsmål omkring maskindelen og vandbehandlingsprocessen. 

Torsdag den 26. august er der fra kl. 15.00 - 17.30 åbent hus på renseværket for beboere.

keyboard_arrow_up