Åbent hus på Glud Vandværk - Værket i Snaptun

 
Glud Vandværk!


Glud Vandværk - Værket i Snaptun er helt nyt. Bestyrelsen havde den 22 . juni inviteret forbrugere, samarbejdspartnere, byråd, forvaltning og vandværker i området til indvielse af det nye værk, som nu er i drift. Der var mange gæster, og der blev sørget godt for dem med mad og drikke samt guidede ture rundt på vandværket. Her fulgte man vandets vej fra boring, iltning og filtrering, rentvandstanke og udpumpning.

SILHORKO har været totalentreprenør og stået for hele opgaven med ny bygning og vandbehandlingsanlæg.

Nedenfor er der fotos fra dagen. Download desuden folder i pdf med flere fotos og information om projektet, vandværkets historie og samarbejdspartnere. Se menu til højre...

 
Formand Johnny Sørensen holder tale for de mange fremmødte.
 
Borgmester Kasper Glyngsø (S) ønsker forbrugerne tillykke med det nye værk.
 
Torben Buhl fra SILHORKO overrækker byggeskilt til formand Johnny Sørensen
 
Lars Bertelsen fra SILHORKO viser et hold gæster rundt. Bag Lars ses råvandsledninger fra værkets fire boringer.
 
SILHORKO trykfiltre, 4 x TFB25 med svøbhøjde 2600 mm, opstillet i to parallelle linjer med for- og efterfilter. Ydelse 10-25 m³/h per linje.
 
Arne C. Koch fra SILHORKO fortæller hvordan vandet filtreres for jern, mangan og ammonium.
 
Det rene drikkevand opbevares i to vandrette rentvandstanke i syrefast rustfrit stål. Hver tank kan indeholde 150.000 liter vand.
 
Thorbjørn Sk. Hinge fra SILHORKO viser udpumpningsanlæg frem. Anlægget forsyner fire zoner: Glud, Snaptun, Østrup og Hjarnø.
 
Sidste stop på turen rundt var kontoret, hvor der blev talt om grundvandforhold og serveret kaffe og kage.

Læs også

 

Links