Danmarkshistoriens største UV-projekt til drikkevand

SILHORKO har vundet danmarkshistoriens største UV-ordre. Kunden er HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab - der årligt indvinder mere end 50 mio. kubikmeter grundvand. Rammeaftalen på et større millionbeløb dækker levering af i alt 35 UV-anlæg og dækker også over installation, opstart, reservedele samt service og support.

UV-anlæg som ekstra sikkerhed

Forsyningen af drikkevandet til hovedstadsområdet er fordelt på syv regionale vandværker samt en række mindre lokale værker. HOFOR har valgt at etablere UV-anlæg som en ekstra sikkerhed.

Det ultraviolette lys (UV) desinficerer vandet, og der opnås derved en ekstra sikkerhed for, at det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne, har den bedst opnåelige kvalitet. Vandet ændrer ikke smag ved behandlingen, der heller ikke påvirker drikkevandskvaliteten på anden måde.

Ved siden af etablering af denne ekstra mikrobiologiske barriere vil HOFOR fortsætte med den normale hyppige kontrol af drikkevandskvaliteten.

 
UV-desinfektionsanlæg på dansk vandværk
UV-desinfektionsanlæg på dansk vandværk
 

Sparer på grundvandet!

Et større antal UV-anlæg skal anvendes i forbindelse med implementering af vandeffektive løsninger. En af den danske vandbranches mærkesager er et lavt vandspild i distributionsnettet.

Flere vandforsyninger, herunder HOFOR, har dog valgt at udvide fokus på vandspild til også at omfatte selve produktionen. Det vand, der anvendes som filterskyllevand, kan nemlig genbruges, og i den forbindelse stilles der krav om anvendelse af UV-desinfektion.

 

Værket ved Marbjerg bliver det første

UV-anlæggene skal leveres over en længere årrække, sideløbende med nybygning/modernisering af vandværkerne drevet af HOFOR.

Det første vandværk på listen er Værket ved Marbjerg beliggende lige uden for Roskilde. HOFOR åbnede for nogle år siden dette nye supervandværk, som tilhører en helt ny generation af vandværker, der kommer til at danne forbillede for fremtidens vandværker.

 

Tegning over UV-løsning til Værket ved Marbjerg
Tegning over UV-løsning til Værket ved Marbjerg

Den mest værdiskabende løsning

HOFOR har valgt SILHORKO som leverandør af UV-løsningen ud fra en samlet vægtning af pris, kvalitet og service og support. Der er lagt vægt på service og support, hvor SILHORKO blandt andet er karakteriseret ved en stærk organisation med lave tilkaldetider. Perioden efter aftalens indgåelse har båret præg af åbenhed, tillid og god planlægning. Vi i HOFOR har fået etableret et godt samarbejde med SILHORKO og i særdeleshed deres projektleder Thorbjørn Skanse Hinge. Derfor glæder vi os til samarbejdet og til at få implementeret HOFORs strategi for UV-anlæg på vandværkerne”, afslutter HOFORs projektchef Erling Fischer.

UV-teknologi i den danske vandbranche

Projektet må, både på grund af omfanget og HOFORs position, betegnes som et afgørende gennembrud af udbredelsen af UV-teknologi i den danske vandbranche. ”Vi er meget stolte af ordren, som er et resultat af mange års fokus på UV-anlæg”, udtaler Thorbjørn Skanse Hinge, UV-produktspecialist hos SILHORKO.

UV-anlæggene er udviklet af tyske Wedeco, som er en af verdens førende producenter af UV-desinfektionsanlæg af høj kvalitet. SILHORKO har leveret og serviceret Wedecos anlæg i 25 år og har således opbygget en stor ekspertise med UV. Med mange aktive kunder – både vandværker og industrielle virksomheder – tilbyder SILHORKO landsdækkende service med veluddannede serviceteknikere og lagerfører alle nødvendige dele til UV.

Yderligere information

Thorbjørn Skanse Hinge, UV-produktspecialist hos SILHORKO, 87938312, thi.dk@silhorko.dk

Erling V. Fischer, projektchef hos HOFOR, 27953464, erfi@hofor.dk

Læs også

 

Links