Der er godt styr på bakterierne i vandforsyningen til sterilcentralen, da vandet bliver behandlet af membraner ad to omgange, som hver især udgør en hygiejnisk barriere.


Sikker vandforsyning til sterilcentralen på Regionshospitalet Viborg

SILHORKO har leveret et vandbehandlingsanlæg til demineraliseret vand til den nye sterilcentral i Viborg. Vandkvaliteten, efter double-pass omvendt osmoseanlægget, er purified water og anvendes som skyllevand i opvaske-dekontaminatorer og spædevand til autoklaver.

Formålet, med genbehandling af medicinsk udstyr, er at minimere infektioner erhvervede på sygehuse. Ifølge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut, kan en dårlig vandkvalitet påvirke såvel rengøringseffekt som instrumentmateriale.

Det kan have direkte konsekvenser for patienten. Enten på grund af levende mikroorganismer i skyllevand, der anvendes til udstyr, som ikke steriliseres, eller på grund af endotoksin på steriliseret udstyr, der stammer fra gramnegative bakterier i vandforsyningen til dampautoklaven.

Den rigtige vandkvalitet

Sterilcentralen har en afgørende og central rolle for driften på Regionshospitalet Viborg. Derfor er sikring af den rigtige vandkvalitet med til at opretholde en stabil drift, som er til gavn for både patienter og ansatte. I en genbehandlingsenhed bruges vand til mange formål; opløsning af diverse sæber og detergenter, opløsning og afvaskning af snavs, gennemspuling af instrumenter, som varmeleder under desinfektion i den automatiserede genbehandling og som medium for dampsterilisation.
 
I Danmark er der ikke tradition for at bruge demineraliseret vand i alle processerne. Der anvendes typisk blødgjort vand i faserne før den termiske desinfektion, og purified water anvendes i instrumentvaskernes slutskyl. I Viborg anvendes samme model.
 

"Vi er meget tilfredse. Projektet er forløbet efter planen. Sterilcentralen kører som den skal, og vi har den ønskede vandkvalitet til rådighed

Arne Linjordet, projektleder og Thorkild Vestergaard, maskinmester på Regionshospitalet Viborg

 

Vandbehandlingsanlæg for demineraliseret vand

Den komplette opgave til sterilcentralen på Regionshospitalet Viborg omfatter etablering af vandbehandlingsanlæg til demineraliseret vand, distributionsanlæg samt tilhørende distributionssystem. Opgaven har været i udbud og blev vundet af teknikentreprenør Henning Mortensen a/s. SILHORKO har som underleverandør løst følgende opgaver:

 • Levering og montering af produktionsanlæg
 • Levering af komponenter til distributionsanlæg
 • Levering af styre- og forsyningstavle
 • Validering og kvalificering
 • Opstart og indregulering
 • Projektering
 • Uddannelse af teknisk personale

 

Rørsystem udført i hygiejnisk design efter farmaceutisk standard

Produktionsanlæg

Produktionsanlægget for demineraliseret vand består af to enheder, så der er redundans ved driftsstop af det ene anlæg. Der er leveret to membrananlæg af typen double-pass omvendt osmoseanlæg, som i praksis er to omvendt osmoseanlæg koblet i serie og sammenbygget på fælles ramme med rørføring, pumper, instrumentering mv. Hver enhed har en kapacitet på 1.000 l/t.

Anlæggene er bygget ud fra standardanlæg af typen DPRO B1 3/3, dog er anlæggene tilpasset til at kunne levere den ønskede vandkvalitet. Permeat-rørsystemet inklusiv ledningsevnemåler, ventiler og prøvehaner er således udført i hygiejnisk design efter farmaceutiske standarder.

Vandkvaliteten efter anlæggene ligger på ca. 1,4 μS/cm, godt under kravet på 4,3 μS/cm. Der er også godt styr på bakterierne, da vandet bliver behandlet af membraner ad to omgange, som hver især udgør en hygiejnisk barriere.

Korrekt forbehandling af tilgangsvandet er en absolut betingelse for vedvarende, problemfri drift. Et blødgøringsanlæg fjerner kalken, som ellers ville tilstoppe membranerne. Blødgøringsanlægget leverer desuden blødgjort vand til en lang række mindre vaskeanlæg rundt om på sygehuset.

Anlægget leverer som minimum den ønskede vandkvalitet svarende til purified water i henhold til Den Europæiske Farmakopé:

 • Nitrat ≤ 0,2 ppm
 • Tungmetaller ≤ 0,1 ppm
 • Total kim ≤ 100 cfu/ml
 • Ledningsevne ≤ 4,3 μS/cm (ved 20 °C)
 • TOC ≤ 500 ppb

Vandkvaliteten opfylder desuden kravet til fødevand til autoklaver, da vandet ligeledes benyttes til at sikre en høj dampkvalitet til formålet.

Distributionsanlæg

Det demineraliserede vand opsamles i en farmaceutisk buffertank på 2.500 liter. SILHORKO har på egen fabrik fremstillet den ønskede tank monteret med brusekugle, sprængplade, instrumentering og åndefilter.

Udover tanken er der også leveret komponenter til distributionsanlægget herunder ventiler, instrumentering, varmevekslere og pumper.

Når det enkelte udstyr beder om vand, pumpes det rundt til de enkelte tappesteder og retur til tanken.

Varmtvands-sanitering af distributionssystemet kan udføres manuelt såvel som automatisk.

 

 

 

 

Artiklen har været bragt i Hospital Drift & Arkitektur 7/2019 

 

Vil du vide mere?

Kontakt Erling Korsholm, Specialist i vandbehandling til hospitaler og farmaceutisk industri, hvis du vil vide mere om casen eller vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med ren vandbehandling.

(+45) 87 93 83 00
eko.dk@silhorko.dk

Læs også

 

 

Links