Fødevarer af høj kvalitet kræver vandbehandling af høj kvalitet

Arla er for nylig kommet et skridt tættere på ambitionen om at blive et af de ledende mejeriselskaber inden for oste af høj kvalitet i Rusland. I kraft af SILHORKO har de den nødvendige ekspertise indenfor vandbehandling med sig.

Driftssikker vandbehandling til nyt Arla-mejeri i Rusland

Arla har for første gang etableret lokal produktion i Rusland. Det er sket i byen Kalacheevsky i det sydvestlige Rusland, hvor Arlas russiske selskab, sammen med mejeriselskabet Molvest, har ombygget et eksisterende mejeri efter danske standarder. SILHORKO har leveret vandbehandlingsanlæg til mange af Arlas danske mejerier, så det var naturligt at fortsætte samarbejdet i Rusland, hvor SILHORKO allerede har mange års erfaring med salg og service.

Projektering

Palle Jellesmark, fra rådgivningsfirmaet Dairy Tech Denmark, har været ansat af Arla som projektleder til at binde trådene sammen for håndværkere, leverandører og myndigheder. ”Samarbejdet med SILHORKO som leverandør af vandbehandlingsanlæg har fuldt ud levet op til de aftalte målsætninger,” siger Palle. I forbindelse med driftsstart har SILHORKO desuden haft en tekniker på mejeriet i Rusland for at sikre, at alt blev udført efter bogen.

Vandbehandling

På mejeriet, og det tilhørende vandværk, er der anvendt vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO til følgende formål:

  • Procesvand til produktion af oste.
  • Teknisk vand i forbindelse med centrifugering og pasteurisering.
  • Vand til CIP.
Forgrund: Rammemonteret udpumpningsanlæg med UV-desinfektionsanlæg. Baggrund: To filteranlæg med forbindende rørsystem i rustfrit stål.

Vand til oste-produktion

Mejeriet bliver forsynet med vand fra et tilhørende vandværk ejet af Molvest. Vandet indeholder bl.a. for meget jern og mangan. Tidligere har mejeriet anvendt grundvandet uden forudgående behandling, men den tid er forbi. Vandet bliver nu filtreret i to parallelle trykfilteranlæg fra SILHORKO – ligesom det sker på tusindvis af vandværker i Danmark. Det behandlede vand opsamles i store rustfrie beholdere, og et udpumpningsanlæg forsyner brugsstederne med rent drikkevand efter behov. Anlægget har en kapacitet på op til 180 m³/h. Vandet anvendes primært som ingrediensvand til oste-fremstillingen og som drikkevand, og sekundært til rengøring. Opretholdelse af en konstant høj oste-kvalitet kræver, at vandet er fri for bakteriologisk aktivitet. Det sikres med et UV-desinfektionsanlæg.

Den komplette løsning, bestående af filteranlæg, udpumpningsanlæg, UV-anlæg, plc-styring, elforbindelser samt forbindende rørsystem i rustfrit stål, er præmonteret på værkstedet i Danmark. Herefter er anlægget kvalitetssikret, herunder funktions- og tryktestet. Inden afsendelse er alle tilslutninger mærket og dokumenteret, så anlægget er klar til hurtig og fejlfri installation i mejeriets haller.

Omvendt osmose-anlæg i industrielt design.

Kølevand til centrifugering

I forbindelse med centrifugering og varmebehandling, er det vigtigt at vandet er fri for salte for at undgå driftsforstyrrelser og nedbrud af det tekniske udstyr såsom pumper og varmevekslere. Det er på mejeriet sikret ved at installere et blødgøringsanlæg efterfulgt af et omvendt osmoseanlæg for derved at fjerne 98% af vandets salte.

 

 

 

Kompakt RO-anlæg med forbehandling – klar til brug.

Vand til CIP

CIP-rengøring af membrananlæg i forbindelse med valleproduktion kræver adgang til demineraliseret vand af høj kvalitet. Til dette formål er valgt et kompakt anlæg, bestående af omvendt osmoseanlæg og forbehandlingsanlæg, hvor begge er bygget på samme ramme af rustfrit stål, klar til brug. Konceptet giver følgende fordele:

  • Komplet og standardiseret løsning.
  • Forenkler indkøb og dimensionering.
  • Rammemontage, med alle interne rør- og elforbindelser udført på vores fabrik, sikrer en hurtig og sikker installation.
  • Det samlede anlæg er trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk, hvilket minimerer fejlmuligheder.
  • Kompakt og pladsbesparende konstruktion.

Alt i alt betyder løsningerne fra SILHORKO, at mejeriet får en bedre produktoptimering og forædling, samt et optimeret ressourceforbrug mht. vand og elektricitet. Vandbehandlingsløsningerne bidrager derfor positivt til mejeriets totale driftsøkonomi og konkurrenceevne.

Ren vandbehandling siden 1936

SILHORKO har mange års erfaring indenfor udvikling, produktion, salg og service af komplette vandbehandlingsanlæg til drikkevand og teknisk vand. SILHORKO er en uafhængig koncern med mere end 330 erfarne medarbejdere fordelt på 23 salgs- og servicekontorer i Europa.

Læs også

 

Links