Effektiv vandbehandling lettede arbejdet med malkerobot

Med svingende mælkepriser og øget pres fra udenlandske konkurrenter, er de danske mælkebønder nødsaget til at øge effektiviteten. Det har mange gjort ved at installere en eller flere malkerobotter i kostalden.

Mælkebønderne bruger, som i enhver anden produktionsvirksomhed, store mængder vand i den daglige mælkeproduktion. Det meste af det vand, som anvendes i Danmark er grundvand. Under sin nedsivning i undergrunden har vandet optaget kalk. Når det senere anvendes i husholdninger og industri, vil kalken udfælde og forårsage alvorlige problemer. Problemerne med kalk er især store, hvor der er et behov for opvarmet vand. Når vand varmes op, vil kalken i højere grad begynde at udfælde.

Landmand Erik Andersen ved siden af hans to malkerobotter
Landmand Erik Andersen ved siden af hans to malkerobotter

Problemer med kalkudfældninger i de tekniske installationer

Da landmand Erik Andersen fra Kjellerup installerede to nye malkerobotter i kostalden, erfarede han det ikke var problemfrit, at få det daglige arbejde til at fungere med de højteknologiske maskiner. Indholdet af kalk i tilgangsvandet var højt og der opstod derfor hurtigt problemer med varmtvandsbeholderne, sensorerne og analyseudstyret på malkerobotterne. Allerede otte dage efter malkerobotterne blev installeret kom det første problem. Varmtvandsbeholderne, som varmer vandet op, der desinficerer spyddene efter hver malkning kalkede til. Erik måtte med jævne mellemrum skille dem ad og afkalke dem med kemikalier. Efter hver malkning skylles og tørres sensoren, der lokaliserer koens patter. Skyllevandet kalkede sensoren til og den virkede derfor ikke efter hensigten. For at undgå disse problemer måtte Erik rengøre sensoren på begge malkerobotter med et barberblad to gange dagligt. For at sikre kvaliteten af det producerede mælk tilkøbte Erik analyseudstyr til malkerobotterne. Efter hver malkning udtages en prøve til analyse af mælken og hvis mælken indeholder f.eks. spor af blod bliver det kasseret. Analyseudstyret består blandt andet af mange små slanger og ventiler, som hurtigt kalkede til og skulle renses.

Landmand Erik Andersen ved siden af hans nye blødgøringsanlæg
Landmand Erik Andersen ved siden af hans nye blødgøringsanlæg

Blødgjort vand var løsningen

Problemerne med kalkudfældning i installationerne gjorde, at gevinsten ved malkerobotten ikke var så stor som håbet. Erik kontaktede derfor SILHORKO for at finde en løsning på problemet. SILHORKO fandt, i samarbejde med Erik, den rette løsning. Løsningen blev et automatisk 2-tank-blødgøringsanlæg, der selv kontrollere, hvornår det er tid til næste regeneration. Blødgøringsanlægget blødgører vandet ved, at ombytte vandets indhold af kalk- og magnesiumsalte til natriumsalte, der ikke giver de problemer der kendetegner hårdt vand. Herved forhindres kalkudfældninger og levetiden på tekniske anlæg og installationer forlænges. Det eneste Erik skal gøre er, at fylde salt på salttanken en gang imellem. Siden blødgøringsanlægget blev installeret, har der ikke været problemer med kalkudfældninger i malkerobotterne eller andre af hans tekniske installationer. Samlet set betød investeringen i blødgøringsanlægget, at Erik reducerede kemikalieforbruget på gården betragteligt. Tiden, som blev brugt på at fjerne kalk, bruges nu mere effektivt.

 

Læs også

 

Links