To SILHORKO trykfilteranlæg type TFB med forbindende rørsystem i rustfrit stål, UV-anlæg og central styretavle.
To SILHORKO trykfilteranlæg type TFB med forbindende rørsystem i rustfrit stål, UV-anlæg og central styretavle.


SILHORKO leverer vandbehandlingsanlæg nr. to til glad mejerikunde

Hvordan afgør man, hvorvidt en kunde virkelig er glad? I 2013 investerede Molvest-mejeriet i det sydvestlige Rusland i en vandbehandlingsløsning fra SILHORKO til fremstilling af procesvand af høj kvalitet. Kunden har været så glad for løsningen, at de i 2018 bestilte en anden løsning magen til. Budskabet var klart og simpelt: “Anlægget har, siden vi fik det for fem år siden, fungeret rigtig godt, og vi vil gerne have en kopi”.

Én definition på kundetilfredshed lyder på, at det er den samlede oplevede værdi en kunde får ud af samarbejdet med en leverandør. Med andre ord er det simpelthen, hvor glad kunden er for købet, og den samlede oplevelse før, under og efter.

Ved anvendelse af denne definition i virkeligheden, så må Molvest være meget tilfreds med deres vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO, da en tro kopi er blevet bestilt efter fem års brugserfaring fra det første anlæg.

Projektforløb

Det første projekt blev leveret til Molvest i 2013. Palle Jellesmark fra DairyTech Denmark var dengang ansat af Arla som projektleder til at binde trådene sammen for håndværkere, leverandører og myndigheder. DairyTech Denmark beskæftiger sig på verdensplan med rådgivning og projektering indenfor levnedsmiddelindustrien. I 2018 kontaktede Molvest DairyTech Denmark direkte og budskabet var klart: “Vi ønsker en kopi af vandløsningen, der blev leveret for fem år siden”. Blot seks uger efter denne henvendelse var alle aftaler underskrevne.

Efter endt produktion blev der, på SILHORKO-EUROWATER fabrikken i Stilling ved Skanderborg, udført en grundig inspektion af de enkelte enheder. Alle relevante partnere deltog, herunder leverandør, kunde, installationsfirma og supervisor.

"Samarbejdet med SILHORKO som leverandør af vandbehandlingsanlæg har i begge projekter levet fuldt ud til de aftalte målsætninger" 

Palle Jellesmark, DairyTech Denmark

Et omfattende sæt installationstegninger blev udarbejdet for at sikre en god kommunikation mellem SILHORKO og installationsfirmaet VJ Rørteknik A/S. Til den kommende idriftsætning vil SILHORKO sende en supervisor til mejeriet i Rusland for at sikre, at alt sker efter bogen. Det bliver samme tekniker som i 2013; han kender udstyret, stedet, installationsfirmaet og de lokale operatører. Med andre ord, de optimale betingelser for succes.

Inspektion af rammemonteret udpumpningsenhed med pumper og UV desinfektionsanlæg. På rammen findes også styretavle til begge systemer.


Sætte det rigtige hold

“Samarbejdet med SILHORKO som leverandør af vandbehandlingsanlæg har i begge projekter levet fuldt ud til de aftalte målsætninger,” siger Palle Jellesmark og fortsætter:

"Molvest ved hvad man kan forvente og har også høje krav. For at sikre, at forventningerne bliver indfriet, er alle parter involveret i projektet forpligtede til at gøre deres allerbedste; en gruppe er kun så stærk som dens svageste medlem. Det handler om at sætte det rigtige hold. "

Læs også

 

Links

 

SILHORKOs anlæg i Molvest

Vandbehandlingsløsningen (fra 2013 såvel som i 2018) består af følgende enheder:

  • To SILHORKO trykfilteranlæg type TFB med forbindende rørsystem i rustfrit stål og rammemonteret enhed med UV-anlæg type Spektron fra Wedeco, blæser til returskyl og central styretavle.
  • En rammemonteret udpumpningsenhed med fire CRE pumper fra Grundfos, endnu et UV-anlæg og skyllepumpe. Styretavler til de to systemer er ligeledes monteret på rammen

Grundvandet filtreres i trykfiltrene med det formål at fjerne indholdet af jern og mangan. Det behandlede vand opsamles i eksisterende ståltanke. Pumpeenheden sørger for levering af rent procesvand i den ønskede mængde og tryk. Anlægget kan levere op til 180 kubikmeter per time. Vandet skal anvendes til CIP i forbindelse med ny vallepulver-anlæg. De to UV-anlæg sørger for optimal beskyttelse mod eventuel mikrobiologisk vækst.

Inden afsendelse til Rusland blev der foretaget en grundig inspektion af såvel vandbehandlingsanlæg som dokumentation.


Artiklen har været bragt på mælkeritidende.dk den 19/02/2019