Isbjerget

 

Rent vand er en livsbetingelse. Mere end 98% af alt ferskvand findes enten som grundvand eller som is.

Billedet af isbjerget har været en fast del af vores visuelle udtryk i mange år. Det indfanger en af vands underfundige egenskaber, nemlig det faktum, at vand forekommer naturligt i tre tilstandsformer: fast (is), gas (damp) og flydende (vand). 

Kun toppen af isbjerget er synlig. Det samme kan man sige om SILHORKO. Det synlige er, at vores kunder betjenes lokalt og personligt. Under overfladen er vi langt mere end det. Ny viden om vand indsamles, bearbejdes og deles dagligt i vores internationale netværk af salgs- og servicekontorer, så den bedste og mest pålidelige vandbehandlingsløsning kan komme i anvendelse.

 

Læs også

 

Links