MISSION

Hvorfor er vi her?

Vi behandler vand!
Vi tilbyder vores kunder vand­behand­lings­­løsninger, som giver dem en sikker daglig forsyning af den ønskede vandkvalitet og mængde og samtidig bidrager til mindst mulig ressource­forbrug og mindst mulig påvirkning af miljøet.

Gennem et langvarigt samarbejde til­byder vi vores kunder konstant fokus på nye muligheder for at optimere deres vandbehandlingsløsninger, i form af ny viden og teknologi, samt i forhold til udviklingen i vores kunders behov.

 

VISION

Hvor er vi på vej hen?

Vi vil være en værdsat leverandør
Vi vil være en værdsat leverandør af intelligente og driftssikre vand­behand­lings­løsninger og den foretrukne sam­arbejds­partner for de krævende og kvalitets­bevidste kunder inden for drikkevand og teknisk vand som ønsker optimale langsigtede løsninger.

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, som ønsker faglig og personlig udvikling, og som værdsætter at arbejde med en høj grad af frihed under ansvar i en dagligdag som bygger på accept af og respekt for forskelligheder i de enkelte medarbejderes arbejds­funktioner og de enkelte medarbejderes fag og individualitet.

 

VÆRDIER

Hvad bygger vi vores handlinger på?

Værdi for kunden
Alle opgaver som vi løser for vores kunder skal være værdiskabende for kunden.

Pålidelighed
Man kan have tillid til, hvad vi siger, og vi tager ansvar for, hvad vi gør.
Der kan opstå udfordringer i løsningen af en vandbehandlingsopgave, men vi løber ikke fra opgaven før den er løst!

Respekt
Vi accepterer og respekterer forskellighed som grundlag for gode beslutninger og løsninger. Gensidig respekt og loyalitet er grundlag for langvarige og tætte relationer.
Vi respekterer, at vores kunder har for­skellige behov, og det er vores opgave at give den bedst mulige løsning hertil.

Læs også

 

Links