Komplette vandbehandlingsanlæg, rammemonterede og klar til brug - for optimal tryghed og sikkerhed

WTP-F v2

Komplet modulbaseret vandbehandlingsanlæg, monteret på en ramme. Enkel installation og plug-and-play.

WTP-F

Komplet vandbehandlingsanlæg, monteret på en ramme.

 

Komplet løsning

En vandbehandlingsløsning består traditionelt af flere behandlingstrin, f.eks. filtrering, blødgøring og demineralisering - alt sammen styret af et centralt styreskab. Disse enheder skal på brugsstedet sættes sammen til en større del.

Hvis slutbrugeren eller entreprenøren er usikker på, om installationsopgaven kan løses lokalt inden for de opstillede økonomiske og tidsmæssige rammer, kan det være en fordel at bestille et vandbehandlingsanlæg (container- eller rammemonteret), som allerede fra fabrikken er gjort klar til brug.

Løsningen er komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd. Og anlægget er, som helhed, trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk.

Herved spares installationstid on-site og risikoen for fejl og mangler er minimeret.

Denne tryghed og sikkerhed i vandbehandlingen er netop, hvad SILHORKO kan tilbyde i kraft af enten rammemonterede anlæg eller anlæg monteret i container.

Vi har lavet mange forskellige specialanlæg tilpasset specifikke krav og ønsker, herunder er der et par eksempler. SILHORKO giver desuden gerne tilbud på opstart af anlæg og undervisning af betjeningspersonale.

 

 

Rammemonteret vandbehandlingsanlæg til turbinevand

Dette komplette vandbehandlingsanlæg er produceret til et 90 MW kraftværk i Afrika. Anlægget er designet til at producere 

  • 1,5 m³/h ultra rent vand til turbine
  • 7,5 m³/h demineraliseret kølevand
  • 2,0 m³/h vand til brandslukning osv.

Rammen ombefatter følgende vandbehandlingsanlæg: filtrering, aktiv kulfilter, UV desinfektion, dosering af antiscalekemikalie, mekanisk filtrering, double-pass omvendt osmose, EDI (electrodeioniseringsanlæg). Det hele styres af en central PLC med touch screen.

Klik på billedet for at forstørre.
 

Rammemonteret scavenger- og demineraliseringsanlæg

Da installations- og montagearbejder i offshore industrien er kostbare og til tider besværlige, lader man fornuftigt så meget montage- og testarbejde udføre off-site som muligt. Det viste anlæg er monteret på et epoxybelagt, profiljernsfundament med spildbakke.
Anlægget er designet til 9 m³/h og omfatter: posefiltre til fjernelse af mekaniske urenheder, scavengeranlæg til fjernelse af organiske humusforbindelser, demineraliseringsanlæg til afsaltning af vand, anlæg til neutralisering af regenerationskemikalier og eltavle.

Læs også

 

Links