Batterivand til truck

SILEX 1C
Efterfyldning af batterier med demineraliseret vand går let med SILHORKO-anlægget.

Batterier på elektriske trucks og stablere skal regelmæssigt efterfyldes med vand. Det er vigtigt, at vandet er afsaltet/demineraliseret for at optimere både kapacitet og levetid på batteriet.

Fremstil dit eget batterivand

Med et SILEX anlæg, der inkluderer vægmonteret tank og tappeudstyr, har du altid adgang til demineraliseret vand af meget høj kvalitet. Du undgår indkøb, håndtering og bortskaffelse af plastdunke med vand. Egenproduktion af demineraliseret vand med SILEX-anlæg er driftssikker, billig i drift og miljøvenlig.

Vandpåfyldning

Når et batteri ”gasser” er det vandet, som forsvinder og ikke syren. Det betyder, at syrekoncentrationen bliver højere i den tilbageblivende væske og at pladerne ikke længere er dækkede. Derved ”dør” batteriet hurtigt. For at undgå dette, skal der regelmæssigt efterfyldes demineraliseret vand. Almindeligt vand fra hanen bør ikke bruges.

SILEX

Anlægget indeholder en patron med ionbyttere. Ved passage gennem patronen fremstilles demineraliseret vand.

Anlægget kan levere 2 liter demineraliseret vand i minuttet og kapaciteten afhænger af tilgangsvandets hårdhed. Ved f.eks. 15 °dH i tilgangsvandet er kapaciteten 360 liter. Er der behov for større ydelse og større kapacitet, kan det også tilbydes.

Når patronens kapacitet er opbrugt, udskiftes den med ny patron med opladede ionbyttere.

 

SILEX anlægget demineraliserer vand ved hjælp af ionbytning.

Regeneration off-site

Den brugte patron sendes til regeneration hos SILHORKO i Stilling. Som garanti for at regenerationen er forløbet optimalt, foretages der inden returnering en grundig kvalitetskontrol, som sikrer fuld kapacitet og vand af højeste kvalitet.

Det anbefales, at der anskaffes en ekstra patron, så der altid er adgang til ledig produktionskapacitet.

 

 

Den medfølgende vandtank er på 50 liter.

Vandtank

Vandet fra SILEX anlægget opbevares i 50 liters tank, som er udstyret med niveaustyring til start/stop og overløbssikring.

Tappeudstyr

Det skal være let. Derfor indeholder løsningen det nødvendige tappeudstyr af plast, der ikke er ledende og som ikke nedbrydes af vand eller syre.

Driftssikkerhed

SILHORKO har i mere end 80 år produceret driftssikre vandbehandlingsanlæg med lang levetid og minimale behov for vedligehold.

Læs mere:

 

Links