EUREX

Et EUREX-anlæg anvendes til fremstilling af demineraliseret vand af højeste kvalitet. Mixed-bed-serien er udviklet med fokus på betjeningsvenlighed og ekstern regeneration.

Serien indeholder mange anlægsstørrelser, hvilket tilgodeser individuelle vandbehov.

Systemet anvendes til følgende hovedapplikationer:

  • Demineralisering af vandværksvand
  • Polering/efterbehandling (totalafsaltning) af demineraliseret vand

Produktfordele

  • Ingen kemikalier 
  • Let at betjene 
  • Kvalitetsovervågning 
  • Minimal anlægsinvestering 
  • Pladsbesparende

Betjening

Et komplet anlæg består af beholder- og betjeningsenhed. Beholderenhedens kraftige transportramme sikrer en optimal håndtering. Betjeningsenheden er udstyret med ledningsevnemåler, som kontinuerligt angiver den aktuelle ledningsevne. Betjeningsenhedens ventilsystem smidiggør udskiftning af beholder.

Ekstern regeneration

Systemet er baseret på regeneration på vor regenerationsstation i Stilling. Et anlæg med opbrugt kapacitet sendes til regeneration, hvorefter det samme anlæg med de nyregenererede ionbyttere returneres.

Læs også

 

Links