SILEX 11-21

SILEX-vand anvendes ofte i stedet for destilleret vand og er specielt udviklet til brugere, som ikke ønsker at opbevare og håndtere regenerationskemikalier (syre og lud) på brugsstedet. Med ekstern regeneration undgår man en uforholdsmæssig stor investering samt problemer med de ætsende regenerationsvæsker og neutralisation af spildevand.

Serien er specielt designet til kundegrupper med et mindre vandforbrug, herunder bl.a. laboratorier, fotolaboratorier, trykkerier, tandlæger og skoler.

Anlægsbeskrivelse

Et komplet anlæg består af en beholder og en betjeningsenhed samt en ledningsevnemåler. Beholderen udføres i rustfrit stål med tilslutningskoblinger. Betjeningsenheden består af et pvc ventilsystem, som er afskærmet af et rustfrit og rengøringsvenligt kabinet. Ventilsystemet er ensbetydende med en let udskiftning af beholderen. Betjeningsenheden er enkel at montere. Anlægget forudsætter afløb, da beholderen skal tømmes for vand inden transport.

Godt arbejdsmiljø

Anlægsdesignet og den eksterne regeneration giver tilsammen et optimalt arbejdsmiljø. Betjeningspersonalet kommer ikke i kontakt med ionbytterne, og beholderens håndtag og lave vægt sikrer en nem håndtering.

Ekstern regeneration

Systemet er baseret på ekstern regeneration på vores regenerationsstation i Stilling. Beholderen med opbrugt kapacitet sendes til regeneration, hvorefter den samme beholder med regenererede ionbyttere returneres. Anlægsdesignet gør det yderst nemt for dig at sende beholderen til regeneration. Du skal blot frakoble beholderen fra betjeningspanelet. På betjeningspanelet er der en tydelig instruktion af, hvordan beholderes udskriftes.

Læs også

 

Links