SILEX I og II

SILEX 1C
NYHED: SILEX model IC med integreret ledningsevnemåler.

Et SILEX-anlæg producerer demineraliseret vand af meget høj kvalitet ved hjælp af ionbytning. Når kapaciteten er brugt op, sendes patronen retur til SILHORKO for at blive regenereret. SILEX-vand anvendes ofte i stedet for destilleret vand. Systemet er specielt udviklet til brugere med behov for demineraliseret vand af højeste kvalitet, og som ikke ønsker at opbevare og håndtere regenerationskemikalier (syre og lud) på brugsstedet, f.eks. skoler, tandlæger, trykkerier, laboratorier og fotolaboratorier. 

Ekstern regeneration af SILEX-patroner

Over tid stiger ledningsevnen på det producerede vand, og på et tidspunkt bliver det for højt til det ønskede brug. Herefter skal ionbytterne regenereres. Regeneration onsite kræver teknisk udstyr, brug af kemikalier og neutralisering af skyllevandet. Med SILEX-systemet undgås dette ved at returnere den opbrugte patron til SILHORKO, hvor den bliver regenereret. Udskiftning af patronerne tager kun få minutter og systemet sikrer en enkel betjening.

For at undgå afbrydelse af vandflowet, kan du opbevare ekstra køreklare SILEX-patroner onsite. På den måde skal man ikke vente til den regenererede patron kommer retur.

Produktion af demineraliseret vand med vand fra hanen

En stor fordel med denne type anlæg er, at den kan producere demineraliseret vand af meget høj kvalitet med vand direkte fra hanen/vandværket. SILEX-vand har en ledningsevne på under 0,1 µS/cm. Det er 70-100 gange højere kvalitet end destilleret vand.

Anlægsbeskrivelse

Et komplet SILEX anlæg består af filterhus, en filterpatron og en ledningsevnemåler, som kontinuerligt viser ledningsevnen på det producerede vand. SILEX patronen indeholder en blanding af kation- og anion ionbyttere, også kaldet mixed-bed, med en bestemt kapacitet. SILEX IC og IIB producerer op til hhv. 2 og 5 liter demineraliseret vand per minut, og kan med fordel udbygges med en buffertank for periodevis større forbrug. Beholderne er udført i PE.

Ledningsevnemåler

På afgangen er der en ledningsevnemåler, der konstant måler og viser ledningsevnen på det udgående vand. En lav ledningsevne, og dermed en høj kvalitet, er et tegn på at vandet indeholder meget få mineraler og salte. På SILEX 1C er måleren integreret, og på IIB er den vægmonteret.

 

 

SILEX 1C: Ledningsevnemåleren viser kontinuerligt kvaliteten på det producerede vand.
 

Tilgængelige modeller

SILEX 1C

Filterhuset er beregnet til vægophæng. Anlægget kan ved hjælp af to lynkoblinger anvendes enten i trykløs installation, f.eks. efter en vandhane, eller i fast installation med fuldt vandværkstryk. Ydelsen er op til til 2 l/min.

 

SILEX IIB

Anlægget er beregnet til fast installation, dimensioneret til et driftstryk på maksimalt 6 bar og anvendes i installationer med vandværkstryk. Ydelsen er op til 5 l/min.

Læs mere:

 

Links