Afkarboniseringsanlæg

Svagtsur kationbytter

Ved afkarbonisering reduceres vandets hårdhed og indhold af bikarbonat, hvorved vandets saltindhold typisk reduceres med ca. 75%. Afkarbonisering anvendes til fremstilling af kedel- og fjernvarmevand samt procesvand på bryggerier.

Fordele

Behovet for bundudblæsning af kedlen er reduceret betydeligt i forhold til, hvis man kun anvender blødgjort vand som kedelspædevand. Såfremt vandets sammensætning egner sig til afkarbonisering, er metoden velegnet til større kedler, og den er billig i drift.

Ved brygning er bikarbonatindholdet vigtigt. Indholdet kan justeres ved blanding af afkarboniseret vand og råvand.

Anlægsbeskrivelse

Ydelse for standardmoduler: 1-50 m³/h. Anlæggene fremstilles i et- og to-tank-anlæg. Beholderne er af stål belagt med polyethylen.

Et komplet anlæg til fremstilling af kedelspædevand omfatter typisk afkarboniseringsanlæg, CO2-aflufter og blødgøringsanlæg.

Afkarboniseringsanlæg hos større dansk bryggeri.
 

TYPE DCM/DCMH

Ydelse: 1,5-14 m³/h pr. modul.
Et- og to-tank-anlæg, rammemonterede.

 
Klik for stort billede

TYPE DCTFA

SILHORKO leverer anlæg med en ydelse helt op til 50 m³/h.
Anlæggene har separat regenerationsenhed.

Læs også

 

Links