Blødgøringsanlæg - driftssikre og robuste anlæg med lang levetid og lave driftsudgifter

Ved blødgøring ombyttes vandets indhold af kalk- og magnesiumsalte til natriumsalte, der ikke giver de gener, der kendetegner hårdt vand.
Ved blødgøring ombyttes vandets indhold af kalk- og magnesiumsalte til natriumsalte, der ikke giver de gener, der kendetegner hårdt vand.

Ved blødgøring ombyttes vandets indhold af kalk- og magnesiumsalte til natriumsalte, der ikke giver de gener, der kendetegner hårdt vand. Herved forhindres kalkbelægninger, og levetiden på tekniske anlæg og installationer forlænges. I SILHORKO stiller vi vores viden og erfaring til rådighed for dig for at sikre den rigtige løsning baseret på kendskab til anvendelse, vandkvalitet og vandforbrug.

Metoden anvendes i virksomheder og institutioner til behandling af vand til dampkedel- og fjernvarmeanlæg, vaskerier, køletårne, skylleprocesser og vask m.v. Blødt vand giver også bedre vaske- og skylleresultater og minimerer forbruget af sæbe og skyllemidler.

Individuelle løsninger

Det brede program muliggør udvælgelse af det optimale anlæg til opgaven, hvad enten behovet er kontinuerlig eller diskontinuerlig vandforsyning.

Anlægsbeskrivelse

Ydelse for standardmoduler er op til 150 m³/h pr. enhed. Anlæggene fremstilles som enkelt- eller flerbeholderanlæg samt koldt- og varmtvandsanlæg. Filterbeholderne er udført i stål og overfladebehandlet med polyethylen. Hvert anlæg leveres med opgavetilpasset styring. Anlæggene kan enten tids- eller mængdestyres. Mængdestyring giver den bedste gennemsnitlige vandkvalitet og driftsøkonomi.

Rammemonterede anlæg for sikker og hurtig installation

Flere af 2-tank-anlæggene kan som standard leveres som en enhed, hvor tanke, rørsystem og styring er sammenbygget og monteret på ramme. Konceptet "Plug and Play" giver sikkerhed og mulighed for hurtig installation.

Varmtvandsanlæg

Flere af vores anlægsserier kan behandle varmt vand op til 85°C. Filtertank, dysesystem og 5-trins-ventil er designet specielt hertil. Konstruktionen gør anlæggene velegnede til sanitære installationer.

Salttank - brinemaker

Salttankene er udført i brudsikker polyethylen og er lette at fylde og rengøre. Brinemakeren kan vælges til flere af anlægsserierne og leveres som standard til STFA-anlægget.

 
Klik på billede for for download af brochure om blødgøringsanlæg

Type SM/SG

Ydelse: Op til 3,6 m³/h pr. enhed.

SM-anlæggene anvendes til blødgøring af koldt vand.
SG-anlæggene anvendes til blødgøring af varmt vand op til 85°C.
Mulighed for rammemonterede 2-tank-anlæg.

 
Klik på billede for for download af brochure om blødgøringsanlæg

Type SF/SFH og SFG/SFHG

Ydelse: Op til 32 m³/h pr. enhed.

Galvaniseret rørsystem.
SFG/SFHG-anlæggene anvendes til blødgøring af varmt vand op til 85°C.

 
Klik på billede for for download af brochure om blødgøringsanlæg

Type SMH

Ydelse: Op til 26 m³/h pr. enhed.

Anlæggene er monteret på fundament med interne rør- og elforbindelser.

 

Type SMP

Ydelse: Op til 30 m³/h pr. enhed.

Anlægget er rammemonteret med interne rør- og elforbindelser.
Rørsystemet er udstyret med automatiske luftstyrede kugleventiler af høj pålidelighed.

 
Klik på billede for for download af brochure om blødgøringsanlæg

Type STFA

Ydelse: Op til 150 m³/h pr. enhed.

Leveres som standard med dysebund, hvilket sikrer optimal udnyttelse af salt, ionbytter og returskyllet.
Anlæggene er med komplet, separat regenerationsenhed og fuldautomatisk brinemaker.

Læs også

 

Links