EDI-anlæg (elektrodeionisering)

Et EDI-anlæg anvendes til efterbehandling (totalafsaltning) af permeatet fra et omvendt osmoseanlæg for at opnå demineraliseret vand med en meget lav ledningsevne og et lavt indhold af kiselsyre. EDI er et kemikaliefrit alternativ til et traditionelt mixed-bed poleringsanlæg.

Primære anvendelsesområder er kedelvand på kraftværker, procesvand inden for den farmaceutiske industri, elektronikindustrien og den kemiske industri samt hospitaler og laboratorier.

Anlægsbeskrivelse

Ydelse op til 60 m³/h. EDI-anlæg fremstilles i standardserier eller specialdesignes efter behov.

Fordele

Regenerationsprocessen forløber kontinuerligt og kræver ingen kemikalier. Herved undgås afbrydelse af driften samt opbevaring og håndtering af syre og lud. Anlæggene er pladsbesparende takket være det kompakte design. Anlæggene er af høj kvalitet, kræver minimal vedligeholdelse og har en meget høj driftssikkerhed.

EDI-anlæg.
 

EDI-anlæg til fremstilling af 60 m³/h totalafsaltet vand med meget lav ledningsevne og kiselsyreindhold.

Anvendelse: Kedelvand til højtryksdampturbine.

Rørsystemet til det færdigbehandlede vand er udført i PP (Polypropylen), der samles ved svejsning, som hver tager ca. 15-20 minutter at lave. Der er i alt lavet 570 svejsninger. Hver EDI-celle er udstyret med egen prøvehane.

Læs også

 

Links