Reducer indholdet af kuldioxid og ilt i kedelvand uden brug af kemikalier med en membranafgasser


Membranafgasning (MDU = Membrane Degassing Unit) er en effektiv og pladsbesparende teknologi til reduktion af kuldioxid- og iltindholdet i vand. Teknologien er miljøvenlig, kræver ingen kemi og ingen vedligeholdelse.

Mange industrielle processer - for eksempel drift af dampkedel, kedelspædevand til højtryksdampturbine og hele den pharmaceutiske branche - stiller høje krav til renhedsgraden i det behandlede vand. I stigende grad anvendes membranafgasser som standardløsning til reduktion af CO2 (optimeret drift af f.eks. EDI anlæg) og O2 (minimering af korrosion, øget levetid på kedelanlæg, reduktion af driftsomkostninger og minimering af kemikalier til pH justering).

Hovedfordelene ved valg af membranafgasning:

  • Kemikaliefri.
  • Pladsbesparende.
  • Lave installationsomkostninger.
  • Modulært design som betyder stor grad af fleksibilitet både i forbindelse med dimensionering og i forbindelse med eventuelle fremtidige udvidelseskrav og/eller stramninger i proceskrav. 
 
 

 

SILHORKO tilbyder membranafgassere både som add-on kits og individuelle løsninger

 
Standard add-on kits til reduktion af kuldioxid


Add-on kits til reduktion af kuldioxid (CO2)

Reduktion af kuldioxid efter omvendt osmose-anlæg (RO-anlæg) og før et EDI-anlæg (eller mixed-bed-anlæg) mindsker brugen af kemikalier og optimerer driften af EDI-anlægget. Et lavt CO2 indhold forbedrer desuden kiselsyre-fjernelsen i EDI-anlægget og resultatet er en højere vandkvalitet. Målet med membranafgasning er at reducere indholdet af kuldioxid før EDI-anlægget til under 5ppm.

Add-on kits tilbydes som standard til et bredt udvalg af RO-anlæg fra SILHORKO - både til nye anlæg og til montage på eksisterende anlæg.

 
Individuel løsning til reduktion af ilt i pharmaceutisk produktion


Iltreduktion i pharmaceutisk produktion

Anvendelsen er reduktion af iltindholdet i en koldtvandssløjfe. Driftsformen er en kombination af brug af vacuumpumpe og nitrogen som stripping gas. Membranafgasseren er i sanitært design. Det er bla. muligt at foretage Clean-In-Place (CIP) med brug af varmt vand, hvilket er en forudsætning for high purity water (HPW) i henhold til United States Pharmacopeia (USP) og European Pharmacopoeia (Ph. Eur.). 

 
Individuel løsning til reduktion af kuldioxid uden brug af kemikalier


CO2 reduktion uden brug af kemi til pH-justering

En løsning med en membranafgasser betyder en miljøvenlig løsning uden brug af kemikalier. Kunden har valgt en komplet kemikaliefri vandbehandling. Alle øvrige behandlingstrin, blødgøring, demineralisering og totalafsaltning, sker ved hjælp af kemikaliefri vandbehandlingsteknologier (ionbytter, RO og EDI).

 
Individuel løsning til reduktion af ilt i kedelspædevand


Reduktion af ilt (O2) i kedelspædevand

Membranafgasser til nedbringelse af iltindholdet til under 20 ppb. Det behandlede vand anvendes som kedelspædevand iht. DS/EN 12952-12. Komplet rammemonteret løsning med styring og vacuumpumpe. Nitrogen anvendes som stripping gas. Både filterhus og rørsystem er udført i syrefast rustfrit stål AISI 316.


 

 
Membranaflufter - klik for flere detajler

Hvordan virker den?

Membranafgasseren anvender en særlig og patenteret fibermembran til reduktion af opløste luftarter, kuldioxid og oxygen, i vand. Klik på billedet for at se hvordan membranafgasseren er opbygget.

Vand strømmer over ydersiden af membranen, mens en strippergas eller vacuum eller begge i kombination tilvejebringes på indersiden af membranen. De opløste lufarter i vandet trænger igennem membranen og kan fjernes ved vacuum og/eller stripping gas, når der opretholdes et højere tryk i vandstrømmen i forhold til trykket i luftsstrømmen.


 

Video: korrosionsforebyggelse hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme har de for nylig installeret en membranafgasser til afiltning af spædevandet. I filmen (3 min.) fortæller Lars Jørgen Dam, Produktionschef hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme, hvordan de arbejder med korrekt vandbehandling for at undgå korrosion og forlænge levetiden på anlægget.

Vandbehandling og korrosionsforebyggelse med membranafgasser

Læs også

 

Links