Har du brug for blødgjort vand i en tidsbegrænset periode?

 Har du brug for et blødgøringsanlæg i en kortere eller længere periode, f.eks. til 

  • Opfyldning af akkumuleringstanke
  • Opfyldning af ledningsnet på varme- og kraftvarmeværker
  • Midlertidig vandforsyning ved ombygning af eksisterende anlæg
  • Vand til pilotprojekter

Uanset hvad du skal bruge blødgjort vand til kan vi opfylde dit behov med et SILHORKO udlejningsanlæg.

Blødgjort vand

Ved blødgøring ombyttes råvandets indhold af kalk- og magnesiumsalte med de tilsvarende natriumsalte, der ikke giver de gener, der kendetegner hårdt vand. Det behandlede vand har en hårdhedsgrad under 0,5 °dH.

Anlægsopbygning

Anlægget er bygget på en kraftig transportramme monteret med alle interne rør- og el-forbindelser, det gør at anlægget er nem og hurtig at tilslutte ved ankomst.

Anlægget styres automatisk efter vandforbrug og styringspanelet indstilles ud fra oplyste parametre eller på baggrund af en vandanalyse, så anlæggets drift passer optimalt til netop dine behov - du skal ikke bruge tid på at foretage indstillingen af panelet inden anlægget kan begynde at producere blødtgjort vand. 

Vores udvalg af udlejningsanlæg er stort, og det er ikke alle anlæg, som er identisk med det viste eksempel her på siden. Vi har anlæg med flow fra 3 - 30 m³/h. Vi henleder opmærksomheden på databladet, som du modtager ved en eventuel henvendelse.

Måleudstyr

Hvis det er nødvendigt er det også muligt at leje en Testomat til at måle resthårdhed i vandet efter blødgøringsanlægget. Testomaten overvåger kvaliteten af det behandlede vand og sender alarm til styringspanelet i tilfælde af at kvalitetsgrænsen er overskredet. En Testomat er relevant for alle kunder med efterfølgende vandbehandling eller et produktionsanlæg, hvor hårdt vand er uacceptabelt, selv i små mængder.  

Bestilling

Kontakt os venligst for mere information.

 
Blødgøringsanlæg set forfra. Alle rør- og el-forbindelser  er monteret og anlægget er klar til brug.
Blødgøringsanlæg set forfra. Alle rør- og el-forbindelser er monteret og anlægget er klar til brug.
 
Anlæg set bagfra. Rørsystemet er i galvaniseret stål og meget robust.
Anlæg set bagfra. Rørsystemet er i galvaniseret stål og meget robust.
 
Kraftig transport ramme med løfteøje til kran.
Kraftig transport ramme med løfteøje til kran.
 
Styringspanel med enkel menustruktur. Panelet indstilles inden afsendelse ud fra oplysninger fra vandanlyse og kendskab til vandbehov.
Styringspanel med enkel menustruktur. Panelet indstilles inden afsendelse ud fra oplysninger fra vandanlyse og kendskab til vandbehov.
 
Testomat til at måle resthårdhed i vandet efter blødgøring.
Testomat til måling af resthårdhed i vandet efter blødgøring.

Læs mere   

 

Links