Problemer med bakterier i din vandforsyning?

UV-anlæg

En periodisk, bakteriologisk forurening kræver en handlekraftig og hurtig indsats. Som midlertidig løsning tilbyder SILHORKO udlejning af UV-anlæg til desinfektion af vand.

Klar til brug

Anlægget er klar til brug, når vand og elektricitet tilsluttes.

Anvendelsesområder

Vores UV-anlæg er udviklet med henblik på høj effektivitet og driftssikkerhed samt enkel installation.
Vi leverer anlæg til desinfektion af både drikkevand og procesvand.

UV-teknologi

Mikrologisk vækst i vand kan reduceres effektivt med ultraviolet lys. UV-lys med en bølgelængde på 254 nm (nanometer) dræber bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA. Desinfektion med UV-lys kan anvendes til stort set alle vandtyper. UV-udlejningsanlæg har et flow op til 150 m³/h.

Hygiejnisk sikkerhedsbarriere

I en lang række europæiske lande indgår UV-belysning som et ufravigeligt krav og naturlig sikkerhedsforanstaltning i enhver vandforsyning. Af hygiejniske årsager anbefales det i Danmark, at drikkevandets kvalitet sikres ved hjælp af mindst to af hinanden uafhængige sikkerhedsbarrierer, hvoraf UV-anlæg betragtes som en sikker løsning.

Myndighedsgodkendelse

Såfremt anlægget skal anvendes indenfor drikkevand, er der krav om godkendelse fra de kommunale myndigheder. Vi har gentagne gange været involveret i disse godkendelsesprocedurer og står gerne til rådighed for teknisk assistance.

Bestilling

Desinfektionsanlæg kan lejes for en kortere eller længere periode. Ring og hør nærmere på tlf. 87 93 83 00 eller send en mail til service@silhorko.dk

Læs også

 

 

Links