Komplet vandbehandlingsanlæg i container - klar til brug - for optimal tryghed og sikkerhed

En vandbehandlingsløsning består traditionelt af flere behandlingstrin, f.eks. filtrering, blødgøring og demineralisering - alt sammen styret af et centralt styreskab. Disse enheder skal på brugsstedet sættes sammen til en større del.

Hvis slutbrugeren eller entreprenøren er usikker på, om installationsopgaven kan løses lokalt inden for de opstillede økonomiske og tidsmæssige rammer, kan det være en fordel at bestille et vandbehandlingsanlæg (container- eller rammemonteret), som allerede fra fabrikken er gjort klar til brug.

Løsningen er komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd. Og anlægget er, som helhed, trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk.

Herved spares installationstid on-site og risikoen for fejl og mangler er minimeret. Denne tryghed og sikkerhed i vandbehandlingen er netop, hvad SILHORKO kan tilbyde i kraft af enten rammemonterede anlæg eller anlæg monteret i container.

For containeren er der endu den fordel, at containeren kan udgør det for en egentlig bygning, hvilket man derfor kan undlade i sin investering. Containerne kan leveres med og uden isolering og udstyres med lys, klimaanlæg, dør-i-dør, nødbruser, osv.

Vi har lavet mange forskellige specialanlæg tilpasset specifikke krav og ønsker, herunder er der yderligere en række eksempler. SILHORKO giver desuden gerne tilbud på opstart af anlæg og undervisning af betjeningspersonale.

WTP-C

Tag med på en tur igennem en WTP-C, et komplet vandbehandlingsanlæg, monteret i en container.


 

Mobilt Vandbehandling

Under ombygning af Jelling Vandværk var borgerne sikret rent drikkevand via SILHORKOs mobile vandværk. Containeren bestod af et trykfilter der kunne levere 30 til 60 m3/h i seriel/parallel konfiguration. Derudover bestod anlægget af komplet udstyr til iltning, returskyl og UV-desinfektion som ekstra barriere. Klik på billedet og få en kort gennemgang af containeren fra Jelling Vandværk (Varrighed 2.30 min.)


 

3D tegning af container

Eksempel på en komplet udstyret container. Containeren er designet til et kraftværk og vandet skal anvendes til hhv. kølevand (8 m³/h), kedelvand til højtryksdampturbineinde (6 m³/h) og drikkevand. Containeren indeholder følgende anlæg: aktivt kul-filter, trykfilteranlæg, blødgøringsanlæg med tilhørende salttanke, flere doseringsanlæg, posefiltre, double-pass omvendt osmose-anlæg, karboniseringsanlæg, trykforøgerpumper og styretavle. Den viste container er isoleret og udstyret med dør-i-dør, lys og klimaanlæg.

 

 

Eksempler på vandbehandlingsanlæg i container

 

Komplet vandbehandlingsanlæg i 20 fods container. Løsningen består af dosering, kulfiltrering, blødgøring og demineralisering ved hjælp af omvendt osmoseanlæg.

 

40 fods container med vandbehandling bestående af iltning og filtrering i trykfilteranlæg type TFB20. Anlægget har en kapacitet på 90 m³/h.

 

64 m³/h demineraliseret vand. Leveret af omvendt osmoseanlæg. Der er også doseringsanlæg i containeren.

 

EDI-anlæg til fremstilling af 60 m³/h totalafsaltet vand med meget lav ledningsevne og kiselsyreindhold.

Anvendelse: Kedelvand til højtryksdampturbine.

Rørsystemet til det færdigbehandlede vand er udført i PP (Polypropylen), der samles ved svejsning, som hver tager ca. 15-20 minutter at lave. Der er i alt lavet 570 svejsninger. Hver EDI-celle er udstyret med egen prøvehane.

Læs også

 

Links