|             |Print Print
International site

Applikation

Produkt

Branche

SILHORKO referencer

På denne side kan du se et bredt udvalg af SILHORKOs projekter og anlæg. Her kan du søge inspiration, både i forhold til form, funktion og de omgivelser, anlæggene indgår i.

> Kontakt os gerne for yderligere information

Start forfra
 • ID: 142500

  Jelling Vandværk

  Vandforsyningen tæller ca. 1.600 hustande samt Jelling Musikfestival med 36.000 gæster én gang årligt. Det sætter store krav til forsyningssikkerheden, da vandværket ikke har nogen nødforbindelse. Markedets mest avancerede udstyr er forbrugernes garanti for rent drikkevand 24/7/365. 

 • ID: 140725

  Vildbjerg Vandværk

  Vildbjerg Vandværk, nær Herning, har været igennem en komplet renovering. SILHORKO har stået for maskinleverancen, herunder vandbehandlingsanlæg, rentvandstanke og udpumpningsanlæg.

 • ID: 142479

  Sikker vandforsyning til sterilcentralen på Regionshospitalet Viborg

  SILHORKO har leveret et vandbehandlingsanlæg for demineraliseret vand til den nye sterilcentral på Viborg Sygehus. Vandkvaliteten, efter double-pass omvendt osmoseanlæg, er purified water og anvendes som skyllevand i opvaskedekontaminatorer og spædevand til autoklaver.

 • ID: 140330

  Forebyggende UV-behandling af drikkevand

  11 stk. UV-desinfektionsanlæg opstillet som mikrobiel barriere på vandværker og fremskudte steder i ledningsnettet hos Vandcenter Syd. UV-systemet er af rent forebyggende karakter og skal sikre borgerne i Odense og omegn rent drikkevand i tilfælde af en mikrobiel forurening. 

 • ID: 144316

  Procesvand til CIP på russisk mejeri

  Molvest-mejeriet i det sydvestlige Rusland har investeret i vandbehandlingsløsning nr. to fra SILHORKO, til fremstilling af procesvand af høj kvalitet. Mejeriet har været så tilfreds med det første anlæg leveret for fem år siden, at der nu er leveret en nøjagtig kopi. Vandet skal anvendes til CIP i forbindelse med et nyt vallepulver-anlæg.
   
 • ID: 131860

  Vandbehandling til juice producent

  Rynkeby Foods A/S er Nordens største producent af saft og juice. SILHORKO har leveret en vandbehandlingsløsning til fremstilling af procesvand til følgende formål: rengøring, spædevand til dampkedel, skyllevand til juice-flasker og smørremiddel til fødevarepumper.
 • ID: 142600

  Ultra-rent vand til dampturbine

  To redundante produktionslinjer med en kapacitet på 8 m³/h. De valgte demineraliseringsanlæg er baseret på ionbytterteknologi, der giver en høj forsyningssikkerhed selv i situationer med varierende råvandskvalitet.

 • ID: 129507

  Vandbehandlingsanlæg til kosmetikproduktion

  Komplet vandbehandlingsanlæg til produktion af afsaltet vand til fremstilling af kosmetikprodukter. Vandet gennemgår et klassisk behandlingsforløb inden den ønskede vandkvalitet er en realitet.

 • ID: 114113

  Vandbehandlingsanlæg til kyllingefarm

  Til opdræt af kyllinger anvendes afsaltet vand af høj kvalitet til hhv. højtrykskøling og luftbefugtning.

   

 • ID: 129600

  Liseleje Vandværk

  Vandforsyningen omfatter ca. 1.500 andelshavere, hvoraf størstedelen er fritidshuse, og det giver store variationer i den ønskede vandmængde; om sommeren er der et stort vandforbrug, og om vinteren er vandforbruget minimalt. Det nye vandbehandlingsanlæg er optimeret til begge driftsforhold. 

   

 • ID: 140408

  Effektiv afjerning inden ølproduktion

  Et af Ukraines ældste bryggerier, Berdichev Brewery har forbedret deres produktion ved at installere et nyt afjernings-anlæg fra SILHORKO-EUROWATER, der fjerner jern fra vandet uden brug af kemikalier.

   

 • ID: 133815

  Vaskeri med egen vandforsyning

  I vaskeri-branchen er en driftssikker og effektiv vandforsyning afgørende for en optimal drift. Dette vaskeri i Østrig har etableret sit eget 60 m3/h filtreringssystem, der fjerner jern og mangan fra en grundvandsboring. Dette gør dem uafhængige af den offentlige vandforsyning.

 • ID: 139827

  Kondensatbehandling på mejeri

  SILHORKO-EUROWATER har været med til et modernisere dampkedel-anlægget på et mejeri, der tilhører en stor international virksomhed.

 • ID: 128100

  To vandværker i ét i Østbirk

  Østbirk Vandværk forsyner lige omkring 900 husholdninger med rent drikkevand. På årsbasis bliver det til ca. 100.000 kubikmeter. Vandet kommer fra fire boringer i en dybde på 80 meter. Filteranlæg og udpumpningsanlæg er blevet udvidet og moderniseret, så vandværket nu har to komplette og uafhængige behandlingslinjer. 

 • ID: 133463

  Ion exchange unit in container

  The water was contiminated with heavy metals from a project of cleaning a large train tunnel, and it was very important to prevent the polluted water from flowing into a nearby stream. The solution contains mechanical filtration and selective ion exchangers. The solution is mobile and consist of seven containers.

 • ID: 132200

  Glud Vandværk

  Glud Vandværk - Værket i Snaptun kan årligt producere 200.000 kubikmeter drikkevand. Vandbehandlingsanlægget er designet med særlig fokus på høj forsynings- og drikkevandssikkerhed. Rentvandstanke i syrefast rustfrit stål, placeret fritstående inde i vandværksbygningen understøtter høj drikkevandsikkerhed.

 • ID: 139900

  Miljøvenlig vandbehandling hos Aars Fjernvarme

  Aars Fjernvarme er et moderne kraftvarmeværk, der primært benytter affald som brændsel. Mere end 5.400 husstande, svarende til ca. 98 % af det totale varmebehov i lokalområdet, nyder godt af den miljøvenlige fjernvarme. Aars Fjernvarme har opgraderet deres vandbehandlingsanlæg, så vandkvaliteten er uden salte og ilt. Med andre ord er der sikret en ...
 • ID: 127211

  Specialbygget RO-anlæg til levnedsmiddelindustrien

  Specialbygget omvendt osmose-anlæg i rustfrit stål, AISI 316L. Anlægget kan fremstille demineraliseret vand, 12,5 kubikmeter per time. Kunden er Danone, Ukraine og vandet skal anvendes som ingrediensvand i mejeriproduktion.

 • ID: 127700

  Blødgøring af drikkevand baseret på ionbytning

  TÅRNBYFORSYNING har på vandværket i Tårnby opført et blødgøringsanlæg baseret på ionbytning. Anlægget er det første centrale ionbytningsanlæg på et dansk vandværk.

 • ID: 123123

  Vandbehandling til glasfabrik i Turkmenistan

  The glass plant is designed to produce several types of glass products, including laminated and tempered glass. The DI water production is done in several steps, including double-pass membrane filtration. A special coating process requires water quality with low silica content and conductivity less than 1 µS/cm. Within each glass rinse zone, the wa...
 • ID: 129671

  Nyt afkarboniseringsanlæg til fransk bryggeri

  Kunden er et fransk bryggeri med en årlig kapacitet på 100.000 Hl. 
  For at forbedre vandbehandlingsprocessen, har bryggeriet udskiftet deres gamle afkarboneringsanlæg med et nyt duplex anlæg, der indeholder UV desinfektionsanlæg og pumper med frequency inverter for at spare energi.

 • ID: 131185

  Optimalt spædevand hos Skærbæk Fjernvarme

  Fjernvarmeværket i Skærbæk i Vestjylland ud for Rømø leverer på årsplan ca. 27.000 MWh varme til knap 1400 forbrugere. Fjernvarmeværket har på det seneste haft fokus på at optimere spæde- og cirkulationsvandet, da vandkvaliteten er afgørende for holdbarheden på fjernvarmerør, installationer og kedler. Blødgøring, afsaltning og afiltning er nøgleele...
 • ID: 131253

  Membranafgasser hos Hammel Fjernvarme

  Hammel Fjernvarme forsyner cirka 4000 varmeforbrugere, og det sker helt uden risiko for korrosion i fjernvarmenettet. Senest er der installeret en membranafgasser, som er en effektiv og pladsbesparende teknologi til reduktion af iltindholdet i vand. Processen forløber uden brug af kemikalier, hvilket samtidig gør teknologien til det miljørigtige va...
 • ID: 127350

  Demineraliseret vand til kromfri overfladebehandling

  Forbehandlingen udføres primært for at sikre den rette korrosionsklasse samt vedhæftning mellem pulver og aluminium. Processen består af flere trin/kar, hvor emnet renses, skylles og gennemgår en kromfri overfladebehandling. Emnerne skylles ved påsprøjtning med demineraliseret vand, som recirkuleres for at holde vandforbruget på et absolut minimum.

 • ID: 129778

  DI water til overfladebahandling af alufælge

  Kunden er en stor europæisk producent af alufælge af høj kvalitet. For at kunne opfylde de højeste standarder, er den korrekte forbehandlingsproces yderst vigtig. Hver af de tre uafhængige linier består af kisfilter og to parallelle demineraliseringsanlæg for vedvarende drift.

 • ID: 121767

  DI skyllevand til overfladebehandling af alufælge

  Alufælgene produceret af denne store europæiske producent er meget anerkendte pga. deres overlegne finish, stabilitet og lange levetid. For at være i stand til at leve op til de høje standarder fra bilproducenterne, er en ultra-moderne teknologi til overfladebehandling yderst vigtig.  Her spiller den korrekte vandbehandling en stor rolle...

 • ID: 129134

  Demineraliseret vand til befugtning i tekstilindustrien

  Befugtere anvendes i tekstilindustrien til at holde en stabil produktvægt, forbedre kvaliteten, reducere statisk elektricitet og sørge for  luftafkøling. SILHORKO-EUROWATER har leveret et omvendt osmose anlæg, der producerer demineraliseret vand, og som sikrer en løbende og problemfri drift af befugterne hos Lainiére de Picardie BC i Frankrig. 

 • ID: 134234

  Forbehandling af aluminium med DI vand

  Kvaliteten af forbehandlingen er afgørende for det endelige resultat af pulverlakeringsprocessen. Hos Indulak foregår forbehandlingen på et 56 m langt spray anlæg. Aluminiummet gennemgår 6 behandlingstrin.

   

 • ID: 121463

  Skyllevand til overfladebehandling i produktion af aluminium spraydåser

  Kunden, Ball Aerocan, er markedsleder indenfor produktion af aluminium spraydåser. 
  I forbehandlingssystemet er det et krav med demineraliseret skyllevand med lav ledningsevne. 

 • ID: 129700

  Vandbehandling til førende is-producent i Ukraine

  Rud er den førende producent af is i Ukraine, og deres produkter bliver eksporteret til en stor del af Europas lande. Virksomheden stræber efter en kontinuerlig miljøvenlig forbedring i deres produktion, hvormed udnyttelsen af det anvendte vand er vigtig. Rud skal bruge vandbehandling til deres produktvand til isproduktionen. Anlægget til dette ...
 • ID: 132600

  Behandling af 200 m³/h grundvand til fødevareproduktion

  Grundvandet filtreres i trykfilteranlæg for at fjerne indholdet af jern og mangan. 

 • ID: 141088

  DI skyllevand til producent af high-end audio produkter

  Kunden udvikler og producerer high-end audio produkter.  Da der er en stigende efterspørgsel på produkterne, har kunden implementeret en ny overfladebehandlingslinie til anodisering af alu-kabinetter. Til dette formål er det nødvendigt med demineraliseret skyllevand af høj renhed. Resultatet er et eksklusivt overflade-look og højeste produkt-kvalit...
 • ID: 120140

  Opgradering til trykfiltre i rustfrit stål på Frederiks Vandværk

  Frederiks Vandværk har fået nyt og moderne vandforsyningsanlæg bestående af: 1) Trykfiltre i syrefast rustfrit stål, opstillet som for- og efterfilter. 2) Udstyr til såvel iltning som returskyl. 3) Analysepanel til online måling af turbiditet, ilt, pH og ledningsevne. 4) Udpumpningsanlæg og 5) Komplet forbindende rørsystem i syrefast rustfrit stål.

 • ID: 124646

  Vand af høj renhed og kvalitet til biotekvirksomheden Glycom

  Kunden er Glycom, en privatejet biotekvirksomhed, der er specialiseret i HMO'er til modermælkserstatning. Vandet anvendes i fabrikationen af HMO'er, både til understøttelse af processen og til rengøringsformål. I begge tilfælde er renheden af vandet afgørende for at opnå en høj produktionsstandard.

 • ID: 118787

  Komplet produktionsanlæg til Purified Water

  SILHORKO-EUROWATER har leveret og installeret (herunder opstart og indregulering) vandbehandlingsanlæg til fremstilling af Purified Water vand til brug ved rengøring og fremstilling af medicinske produkter for Fertin Pharma.

 • ID: 113075

  Plug & Play vandbehandling (WTP-F) til kraftværk

  SILHORKO-EUROWATER har leveret vandbehandlingsanlægget til biomassekraftværket Tilbury Green Power Ltd. Idriftsættelsen på siten skete på kun 2 dage. En sand Plug & Play løsning. Dampblæsningen, en vigtig milepæl i projektet, blev gennemført som planlagt.

   

   

 • ID: 109980

  Vandbehandling til Combined Cycle Gas Turbine

  SILHORKO har leveret vandbehandling til Polens største Combined Cycle Gas Turbine med en produktionskapacitet på 400 MVe and 240 MWt.

 • ID: 115000

  Kemikaliefrit spædevand til kraftværk

  Energie Steiermark Kraftværk i Graz, Østrig har udskiftet deres eksisterende vandbehandlingsanlæg, der producerer spædevand. En af deres største udfordringer var at undgå brugen af kemikalier. Ved at anvende en double pass RO, membran afgasser og EDI fra SILHORKO produceres ultra-rent vand af meget høj kvalitet.

 • ID: 120970

  Demineraliseret skyllevand til overfladebehandling

  Kunden er en af de største producenter af støddæmpere til bilindustrien.

  I overfladebehandlingsprocessen, er skyllevand af høj kvalitet særdeles vigtigt, og behovet var demineraliseret vand med lav ledningsevne. Vandbehandlingsanlægget inkl. double pass omvendt osmose-anlæg blev designet, produceret, leveret og installeret af SILHORKO-EUROWATER.

 • ID: 119837

  UPCORE demineraliseringsanlæg til dampkedel og gelatine produktion

  En gelatine producent, tilhørende Weishardt gruppen, har udskiftet deres vandbehandlingsanlæg til dampkedel med et vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO-EUROWATER.

 • ID: 119225

  300 m³/h filtrering af råvand til produktion af stivelse

  Denne vandbehandlingsløsning består af trykfiltre, som fjerner jern og mangan fra egen råvandsforsyning. Efter filtreringen bruges vandet til drikkevand og tilgangsvand til et eksisterende større blødgøringsanlæg, der også er leveret af SILHORKO-EUROWATER. Vandet anvendes til raffinering af stivelsesprodukter, primært i fødevareingredienser men ogs...
 • ID: 113000

  Skyllevand til overfladebehandling i bilindustrien

  The customer is a leading supplier for premium cars. In their paint shop they use cathodic electrodeposition (KTL/CED). For the production of DI rinse water, 20 years old demineralizers with co-current regeneration was replaced with UPCORE technology mainly because of the self-cleaning system ensuring a constant, low pressure loss and trouble-free ...
 • ID: 125900

  Behandling af kedelvand gennem UPCORE demineralisering

  Anlægget består af UPCORE anlæg til demineralisering samt mixed-bed anlæg til polering. De ionombyttende demineraliseringsanlæg er modstrømsgenererede, hvilket giver en optimal udnyttelse af regenerationskemikalier, og de er selvrensende, hvilket giver et konstant lavt tryktab

 • ID: 096000

  Brædstrup Vandværk har styr på drikkevandet - hele tiden!

  SILHORKO har leveret maskindelen på dette topmoderne vandværk, hvor de nyeste teknologier indenfor online måling, iltning og trykfiltrering er anvendt for at sikre en høj forsynings- og drikkevandssikkerhed.

 • ID: 119250

  Sandfiltre med saltvandsbestandig gummibelægning

  SILHORKO har leveret en ny filterløsning til Avedøreværket, ejet af DONG Energy A/S. Kraftvarmeværket anvender afsaltet vand til kedelvand. Som en del af forbehandlingen inden afsaltningsanlægget, anvendes sand filtrering. Efter videre polering, anvendes permeat fra RO anlæggene som kedelvand eller spædevand til fjernvarmeforsyningen. 

 • ID: 119289

  Vand til højtrykskedler med dampturbine

  EC Gliwice er den strategiske, lokale leverandør af fjernvarme til industrielle og offentlige bygninger med en kapacitet på 67 MWt. I forbindelse med at SFW Energia udvidede elproduktionen, opstod behovet for at anvende vand i overensstemmelse med standarderne PN-EN 12952-10 and PN-EN 12952-12. Vandbehandlingsanlægget er designet og bygget ti...
 • ID: 120555

  Vandbehandling til sukkerfabrik

  SILHORKO har leveret vandbehandlingsanlæg til en sukkerfabrik i Ukraine. Sukkerfabrikkens anlæg skulle ombygges, og dampturbinen skulle udskiftes. Derfor var det nødvendigt med en komplet løsning til ultrarent vand. Vandet er grundvand, som kommer fra 3 kilder og gennemgår følgende vandbehandlingstrin: 1) Afjerning 2) Blødgøring 3) RO membran filtr...
 • ID: 089265

  Handrup Bakker Vandværk

  SILHORKO har stået for hovedentreprisen til dette flotte vandværk. Det arkitekttegnede vandværk ligger på Djursland og er bygget og designet, så det opfylder kravene i lokalplanen og tager hensyn til naturen og de omkringliggende omgivelser.

 • ID: 116161

  Afjerning, blødgøring og membranfiltrering til fødevareindustrien

  Kunden fordoblede sin produktionskapacitet, hvilket betød at vandbehandlingsanlægget skulle udvides tilsvarende. Derfor installerede SILHORKO-EUROWATER to trykfiltre og duplex blødgøringsanlæg til at behandle et nominelt flow på 100 m³/h.

 • ID: 114300

  Vandbesparende vandbehandlingsanlæg til kedelcentral

  Design, produktion, levering og installation af vandbehandlingsanlæg til kedel spædevand. Kunden er en kendt virksomhed i plastikindustrien.

 • ID: 119615

  Optimal vandbehandling til dansk fjernvarmeværk

  SILHORKO-EUROWATER har leveret et komplet vandbehandlingsanlæg til spædevand til fjernvarmanlægget. Optimal vand til spæde- og cirkulationsvand er demineraliseret, afiltet (uden ilt), fri for mekaniske urenheder og pH reguleret. Ved at fjerne salte og ilt, samt justerer pH kan man undgå korrosion i fjernvarmerørene.  

   

 • ID: 116255

  Demineraliseret vand til planteskole specialiseret i frøplanter

  Kunden er en planteskole, der producerer alle salgs frøplanter. Demineraliseret vand bruges i en vaskemaskine til plastkasser til frøplanter, dels som skyllevand og dels til fortynding af et desinfektionsmiddel.

 • ID: 115496

  Vandbehandling til hygiejnisk vask af tekstiler

  SILHORKO-EUROWATER A/S har designet, produceret, leveret og installeret et komplet vandbehandlingsanlæg til at producere vand til vask af tekstiler og til kedelspædevand.

   

 • ID: 106250

  Kort leveringstid på løsning til kedelspædevand til højtryksdampturbine

  Til en af Nordic Sugars fabrikker har SILHORKO leveret et komplet og driftssikkert vandbehandlingsanlæg til fremstilling af kedelspædevand af meget høj kvalitet. Der er tale om 2 dampkedler med et driftstryk på 64 bar, og dampen skal drive en turbine til fremstilling af fabrikkens egen el-forsyning. Derudover blandes det afsaltede vand med ammoniak...
 • ID: 112954

  Vandbehandling til kølesystem til kabelproduktion

  Verdens førende producent af kabler og systemer til telekommunikation har udvidet den eksisterende produktionskapacitet med et nyt anlæg. Til produktionsprocessen er der behov for rent kølevand med særlige egenskaber. EUROWATER har leveret et moderne, fuldautomatisk vandbehandlingsanlæg, der producerer op til 5 m³/h spædevand til kølesystemet og ka...
 • ID: 095500

  Rentvandstanke i rustfrit stål

  Rentvandstankene på Øster Jølby vandværk er udført i rustfri stål AISI 316L og er fritstående inde i selve bygningen. Denne løsning understøtter høj drikkevandssikkerhed og giver en række konkrete fordele i forhold til traditionelle rentvandstanke i beton under jorden.

 • ID: 098447

  Ultrarent vand til mikroelektronik

  SILHORKO-EUROWATER har forsynet vandbehandlingsenheder med PVDF-HP til ultra rent vand. Projektet er den største polske investering inden for området af højteknologi.
  Vandbehandlingsanlægget er komplet fabriksbygget med alle interne rør- og ledningsforbindelser. Hele anlægget er blevet testet og trykprøvet på vores fabrik og er klar til brug.

 • ID: 094333

  Fleksibel løsning med double pass RO til overfladebehandling

  Design, produktion, levering og installering af vandbehandlingsløsning til en overfladebehandlingsvirksomhed, der er en underleverandør til bilindustrien.

  RO anlægget fungerer normalt som double pass anlæg. Hvis der er brug for en større mængde af behandlet vand, kan anlægget fungere som 2 parallelle anlæg.

   

 • ID: 104900

  Forøgelse af vand og energi besparelsen på eksisterende RO anlæg på voestalpine Polynorm B.V. i Holland

  En af Vesteuropas største leverandører af dele til bilindustrien, voestalpine Polynorm B.V. har forbedret deres eksisterende vandbehandlingsanlæg. På grund af forøget produktionskapacitet, var det nødvendigt med en større forsyning af demineraliseret vand til skyllebassinerne. Desuden var det et krav, at forbedringen skulle overholde strenge pladsb...
 • ID: 096414

  Nøglefærdigt vandbehandlingsanlæg til blødt vand og demineraliseret vand til hospital

  SILHORKO har designet og leveret et komplet rammemonteret produktionsanlæg til Det nye Universitetshospital i Århus (DNU). Løsningen er nøglefærdig, hvilket vil sige, at SILHORKO har det komplette ansvar for levering og montering af vandbehandlingsanlæg, instrumentering, rørføring, styring og dokumentation. Præmonteringen betyder, at alle interne ...
 • ID: 105900

  Vandeffektivt spædevandsanlæg til fjernvarme

  SILHORKO har leveret et nyt spædevandsanlæg til Aalborg Forsyning, Varme. Anlægget er etableret på Nørre Uttrup fjernvarmecentral og skal producere vand til det kommunale fjernvarmetransmissionsnetværk. SILHORKO blev valgt som leverandør baseret på det teknisk og økonomisk mest attraktive tilbud over 15 års drift. Vandbehandlingsanlægget er sålede...
 • ID: 100000

  Vandgården, Midtfyns Vandforsyning

  Vandgården, et vandværk under Midtfyns Vandforsyning, har fået nyt filteranlæg fra SILHORKO bestående af trykfiltre, iltningsanlæg og filterskyllesystem. Filterdelen består af to trykfiltre, opstillet som for- og efterfilter. Trykfiltrene har en betragtelig størrelse; svøbhøjden er hele 4 meter og tankdiameteren lyder på 3400 mm. De har en nomin...
 • ID: 106102

  Vandbesparende UPCORE blødgøringsanlæg til Heinz

  SILHORKO-EUROWATER har leveret et UPCORE DUPLEX blødgøringsanlæg til Heinz i Polen, som bruger blødt vand i deres produktion. Vandbehandlingsanlægget skal bruges i produktion, opbevaring og distribution. Ved brug af UPCORE blødgøringsanlægget opnår man en højere vandkvalitet sammenlignet med et standard blødgøringsanlæg. Anlægget sparer også meg...
 • ID: 106000

  Brabrand Mejeri sparer på vandet

  Ny vandteknologi fra SILHORKO reducerer vandspildet med mere end 75% til fordel for miljøet og virksomhedens konkurrenceevne. Da det Arla-ejede Brabrand Mejeri skulle udskifte og modernisere deres vandbehandlingsanlæg, var der stor fokus på bæredygtigt mejeribrug - og dermed vandforbruget. Mejeriet valgte SILHORKOs standard vandbehandlingsanlæg,...
 • ID: 099566

  Demineralisering med UPCORE teknologi

  Anlægget består af en råvandstank, to UPCORE anlæg og to regenerationstanke. Kedelvandet bliver demineraliseret ved det patenterede vandbehandlingsprincip UPCORE, som kombinerer fordelene ved demineralisering gennem ionombytning med counter-flow princippet. UPCORE-princippet sikre en optimal udnyttelse af kemikalierne til regeneration. Anlægget er ...
 • ID: 114447

  Trykfiltre i rustfrit stål til Hasselager-Kolt vandværk

  SILHORKO-EUROWATER har leveret trykfiltre i rustfri stål til Hasselager-Kolt vandværk.

  Grundvandet bliver iltet ved lufttilførsel fra et kompressoranlæg. Derefter bliver vandet filtreret igennem trykfiltre i rustfrit stål for at fjerne jern, mangan og ammonium.

 • ID: 103450

  Double-pass RO i rustfrit stål til fremstilling af kosmetik

  SILHORKO har designet, fremstillet og installeret et fuldautomatisk vandbehandlingsanlæg til en af verdens største kosmetikproducenter til anvendelse i deres produktion af kosmetik.

 • ID: 103891

  Spædevand til fjernvarme

  SILHORKO har designet, bygget og opført et fuldautomatisk vandbehandlingsanlæg til fjernvarmevand og kedelvand.

 • ID: 107643

  Vandbesparelse hos fødevareproducent med RO-PLUS

  En ledende fødevarevirksomhed har opgraderet deres 19 år gamle RO anlæg med den vandbesparende løsning RO-PLUS. 

 • ID: 097100

  Rensning af røggaskondensat på kraftvarmeværk baseret på biomasse

  Røggaskondensatet fra et kraftvarmeværk i Sverige bliver behandlet med vandteknologi fra EUROWATER. Røggaskondensat er spildevand som er forurenet med tungmetaller og organisk indhold. 

  Der kræves flere vandbehandlingstrin før det rensede vand kan udledes til til recipienten.  

 • ID: 105050

  Redundant omvendt osmose-anlæg til ølproduktion

  Høj forsyningssikkerhed af rent vand til ølproduktion er sikret ved to redundante omvendt osmoseanlæg, der hver kan producerer 30 m³ afsaltet vand i timen. Anlæggene er af type RO-PLUS, hvor der er fokus på høj vandudnyttelse (høj recovery) for at minimere driftsudgifterne. Høj forsyningssikkerhed af rent vand til ølproduktion er sikret ved to redu...
 • ID: 103000

  Topmoderne vandbehandlingsanlæg til Pepsi-mejeri i Ukraine

  Wimm-Bill-Dann mejeriet i Kiev, Ukraine - ejet af PepsiCo - har fornylig opdateret og forbedret det vandbehandlingsanlæg, der forsyner produktionen med demineraliseret vand af højeste kvalitet. Det topmoderne anlæg med RO og automatisk CIP er leveret af SILHORKO.

 • ID: 103449

  UV-desinfektion til behandling af drikkevand

  SILHORKO-EUROWATER har leveret UV-anlæg til Bagsværd Vandværk, der hvert år leverer op mod 1,2 millioner kubikmeter vand til borgene i Gladsaxe. UV-behandlingen fungerer som en ekstra sikkerhed mod en eventuel mikrobiologisk forurening af vandet.

 • ID: 094955

  NOWE vandværk

  Design, produktion og levering af vandbehandlingsanlæg til vandværk i Krósniewice, en by i midten af Polen.

  Filtreringssystemet består af 4 automatiske trykfiltre med en diameter på 1800 mm, designet som parallelle filtre, med komplet rørsystem i rustfrit stål.

 • ID: 094646

  Spædevand til fjernvarmenetværk BTB Schöneweide

   

  SILHORKO-EUROWATER har leveret et kompaktanlæg af typen CU:RO til BTB Schöneweide i Tyskland.

  I det kompakte system, som består af et duplex blødgøringsanlæg og et omvendt osmosesystem, bliver vandet fra en brønd blødgjort, demineraliseret og efterfølgende ført ind i en akkumuleringstank. For at kontrollere pH’en bliver der tilført NaOH.

   

 • ID: 094651

  Spædevand til fjernvarmeværk

  Et eksisterende vandbehandlingsanlæg er blevet opgraderet. Et gammel omvendt osmose anlæg er udskiftet ud med to nye parallelle systemer, og der er tilføjet ny styringsteknologi. 

 • ID: 095103

  Spædevandsbehandling til højtryksdampkedel med turbine

  Spædevandsbehandling til højtryksdampkedel med turbine på affaldsforbrændingsanlæg Renosyd I/S, renovationsselskab og kraftvarmeværk beliggende i Skanderborg i Danmark har udskiftet deres eksisterende vandbehandlingsanlæg til spædevand. En af deres største udfordringer var at undgå brugen af kemikalier. Ved at anvende en membran afgasser til at fj...
 • ID: 088700

  Vand til dampturbinerne på Kyndbyværket

  Kyndby kraftværk, som ejes af DONG Energy, fungererer som nød- og spidslastanlæg for hele Sjælland. Kraftværket kan startes op indenfor få minutter, hvis der er driftsforstyrrelser i højspændingsnettet eller der opstår problemer på andre kraftværker. Derfor er det altafgørende med et driftsikkert vandbehandlingsanlæg.

 • ID: 093796

  Procesvand til produktion af sodavand

  SILHORKO-EUROWATER har designet, produceret, leveret og installeret et vandbehandlingsanlæg til behandling af vand, der anvendes i sodavandsproduktion. 

 • ID: 077340

  Vandbehandling til Olympisk Isstadion

  SILHORKO har leveret vandbehandlingen til de Olympiske Vinterlege i Sochi 2014. Vandbehandlingen sikrer den bedst mulige kvalitet af is til hurtigløb på skøjter fri for partikler, bobler og salte.

 • ID: 083200

  Vandbehandling til mejeri

  En ændring i vandkvaliteten fra den kommunale vandforsyning gjorde vandet hårdere. Derfor blev man nødt til at behandle vandet til mejeriet med et blødgøringsanlæg.

 • ID: 093598

  Modernisering af blødgøringsanlæg til bryggeri

  SILHORKO har opgraderet en eksisterende installation bestående af blødgøringsanlæg af andet fabrikat. Der er tale om udskiftning af en nedslidt regenerationsenhed, som gav anledning til dårlig drift. Den nye enhed er en automatiseret version med bedre driftsøkonomi, og som udmærker sig ved særdeles høj driftssikkerhed, bl.a. på baggrund af membranv...
 • ID: 090190

  Røggaskondensat rensning på affaldsforbrændingsanlæg

  Røggaskondensat fra et affaldsforbrændingsanlæg bliver behandlet med vandteknologi fra SILHORKO. Vandbehandlingsanlæggene er designet til et flow på 3.3 m³/h. 

   

 • ID: 076400

  Truelsbjerg Vandværk - fremtidens vandværk

  Det nye vandværk i Truelsbjerg har fra begyndelsen været udviklet på en innovativ og visionær måde med fokus på fremtidens krav til vandværker. Århus Vand ønskede et fremtidssikret vandværk, der både opfylder nutidens krav men også om 20–30 år lever op til de krav, man vil stille til et velfungerende, nutidigt og fleksibelt vandværk med hensyn til...
 • ID: 093069

  Rent drikkevand uden jern til minkfarm i Ukraine

  En løbende og kontinuerlig forsyning af rent drikkevand er vigtigt for at sikre gode vækstbetingelser og dermed god pelskvalitet for minkene på en minkfarm beliggende i den centrale del af Ukraine. SILHORKO har designet, fremstillet og installeret et komplet vandbehandlingsanlæg til at fjerne indhold af jern i vandet.

   

 • ID: 083083

  50 m³/h kontinuerlig forsyning af ultra-rent vand til kemisk industri

  Induss IV: Dette projekt er et fuldstændig fjernstyret vandbehandlingsanlæg, der producerer 50 m³/h ultrarent vand, primært som ingrediens- og processvand i kemikaliefremstilling, men også delvist som kedelspædevand. Vandet bliver behandlet med RO efterfulgt af EDI-polering, og tilsidst opbevaret i en 2000 m2 stor opbevaringbeholder, for at kompens...
 • ID: 076399

  Arkitektonisk (vand)perle i Malling

  Lidt udenfor Århus ligger dette flotte, arkitekttegnede vandværk indrettet med to separate filterliner med fælles skylleudstyr. Selvom vandværket er opbygget med fokus på et stilrent ydre, er der taget hensyn til at selve den tekniske installation skal være let tilgængelig og servicevenlig.

 • ID: 075805

  Blødgjort og demineraliseret vand til fødevarevirksomhed

  Vandbehandlingsanlægget er designet til to formål. Det ene er blødgjort vand til vaskemaskiner, det andet er demineraliseret vand til opvaskemaskiner og procesvand til fødevareproduktionen.

 • ID: 089999

  Demineraliseret kølevand til aluminiumstøbning

  Alu-druckguss leverer bearbejdede og præ-samlede komponenter i aluminium, og de bearbejder omkring 5000 tons aluminium om året. Til deres aluminiumsstøbning af høj kvalitet bruger de demineraliseret vand til fortynding af kølevæske. Ved at bruge demineraliseret vand frem for vandværksvand er der nogle økonomiske fordele. Der bruges mindre kølevæ...
 • ID: 079932

  Enkelt og flot vandværk i Skræm

  Da det var tid til at udskifte de eksisterende SILHORKO trykfiltre fra 1969, kontaktede Skræm Vandværk i Nordjylland SILHORKO, som projekterede et nyt vandværk og leverede den maskintekniske del. Skræm Vandværk er et lille decentralt vandværk med 80 forbrugere. Vandværket er på 73 m2 og indrettet med filterrum, arkivrum, mødelokale, tekøkken, toile...
 • ID: 077000

  Hesselager vandværk

  SILHORKO har opført et vandværk på Sydfyn til fjernelse af metan, jern, mangan og ammonium. Resultatet er et af Danmarks mest moderne vandværker. Inden filtreringen afblæses indholdet af metan i en underjordisk beholder. Ved filtrering i 3 serieforbundne trykfiltre reduceres vandets indhold af jern, mangan og ammonium. Vandværket er 100%  fuldautom...
 • ID: 078000

  Plug & play vandbehandlingsanlæg til biomasse-kraftværk

  Vandbehandlingsanlægget er designet til produktion af ultra-rent spædevand til en højtryksdampkedel og andet brug. Anlægget er leveret til Göteborg Energi AB til GoBiGas projektet, et 20 megawatts forgasning af biomasse og methaniserings-projekt i Göteborg, Sverige.

 • ID: 090000

  Vand og energi-besparende vandbehandling til stort hospital

  Dette hospital har opnået betydelige besparelser på grund af reduceret forbrug af vand, salt og energi. Sammenlignet med den tidligere installation er der sparet over 10.000 m³ om året. Hospitalet har brug for et pålideligt og robust vandbehandlingsanlæg, og det var vigtigt at udvikle nye vand- og energi- besparende teknologier for at minimere forb...
 • ID: 083184

  Vandbehandling til Arla / Molvest mejeri i Rusland

  SILHORKO har leveret og installeret vandbehandlingsanlæg på mange af Arlas danske mejerier og da Arla skulle etablere en lokal produktion i den sydvestlige del af Rusland, var SILHORKO ligeledes den fortrukne samarbejdspartner.

 • ID: 076042

  Vandbehandling til Facebook

  SILHORKO har leveret og installeret vandbehandlingsanlægget til Facebooks nye serverpark i Nordsverige. For at gøre serverparken så effektiv som muligt valgte man nedkøling med vandforstøvning i stedet for mere traditionelle kølemetoder. En af fordelene ved forstøvning er, at man opnår en høj luftfugtighed, og dermed mindsker den statiske elektrici...
 • ID: 071558

  Vandværk - 500 m³/h

  Vandbehandlingsanlæg til vandværk i Wyszków, en by i det nordøstlige Polen. SILHORKO har designet, produceret, leveret og installeret hele løsningen.

  Filtreringsanlægget består af 6 trykfiltre med en diameter på 3000 mm designet som parallelle filtre med et rørsystem, der er bygget udelukkende i rustfrit stål.

   

 • ID: 089136

  Behandling af kølevand installeret i en 8 fods container

  SILHORKO-EUROWATER har leveret vandbehandling af kølevand til en kemikalievirksomhed i Rusland. Virksomheden valgte en 8 fods container plug-and-play installation til vandbehandlingen. Vandet fra en brønd filtreres igennem et partikelfilter og bliver efterfølgende blødgjort i ionbytningsanlæg. SE20 styringen sikrer automatisk drift og kommuniker...
 • ID: 049997

  Demineraliseret spædevand til fjernvarmenet

  SILHORKO-EUROWATER har leveret vandbehandlingsanlæg til demineraliseret spædevand til fjernvarmenettet. Opbevaringskapaciteten på 4 x 5000 liter sikre det ekstra behov for permeate, hvis der skulle opstå en lækage i netværket. For at undgå korrosion bliver cirkulationsvandet i fjernvarmenettet tilsat natriumhydroxid og en oxygenbinder. Det ce...
 • ID: 079575

  Demineraliseret kølevand til smelteovne

  SILHORKO har designet og leveret en komplet vandbehandlingsløsning til produktion af demineraliseret kølevand til smelteovne, som anvendes i genanvendelsesprocessen for kobber.

 • ID: 083506

  Kompakt vandbehandlingsanlæg til farmaceutisk industri

  CU:PHARMA anlægget består af RO og EDI udført i hygiejnisk design med minimal risiko for mikrobiologisk vækst, og med mulighed for varmtvands-sanitering

 • ID: 076636

  Blødgøring efter RO i kedelvandsløsning

  Tilgangsvandet er drikkevand, forfiltreret flodvand. Det behandlede vand bruges som kedelspædevand på et kraftvarmeværk.

 • ID: 078058

  Blødgøringsanlæg med lang levetid til varmeværk

  Blødgøringsanlæg er en langsigtet investering og EUROWATER bruger de bedste materialer, der findes. Det er grunden til, at det eksisterende blødgøringsanlæg på et dansk varmeværk stadig fungerede efter 20 år. Det var kun p.g.a. en større renovering at man valgte, at det eksisterende anlæg skulle udskiftes med et nyere anlæg. Ifølge driftslederen ku...
 • ID: 074900

  Danmarks største og mest moderne UV-desinfektionsanlæg til drikkevand

  SILHORKO har leveret og installeret UV-desinfektionsanlæg på Sjælsø Vandværk. Vandværket drives af Nordvand, der er vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe. Sjælsø Vandværk producerer årligt ca. 7 millioner kubikmeter vand og forsyner dagligt ca. 200.000 forbrugere med rent drikkevand. UV-behandlingen er en ekstra sikkerhed til sikring af rent drikk...
 • ID: 068700

  Demineraliseret spædevand til bioenergianlæg

  Det biomassefyrede kraftvarmeværk, GBE – Gocher Bioenergie GmbH, ved byen Goch i Tyskland leverer klimavenlig strøm til 11.000 husstande, samt procesvarme i form af damp til virksomheden Närh-Engel. Værket fyrres med naturtræ, og der tilføres 17 tons til forbrændingen hver time. SILHORKO EUROWATER har installeret et vandbehandlingsanlæg med to l...
 • ID: 068500

  Demineraliseret vand med lavt vand- og strøm-forbrug til dansk bryggeri

  For at reducere forbruget af vand og energi har Harboes bryggeri foretaget en gennemgående opgradering af deres vandbehandlingsanlæg. SILHORKO har leveret og installeret en ny serie af omvendte osmose anlæg med navnet RO-PLUS. Denne serie er interessant, fordi den er designet til en vandudnyttelse på op til 90 %, uden at gå på kompromis med hverken...
 • ID: 073943

  Plug & Play løsning til kedelspædevand - vandbehandlingsanlæg i en container

  Et højt indhold af kiselsyre i råvandet resulterede i udfældninger i kedlen. Baseret på en vandanalyse, blev en egnet vandbehandlingsløsning, med omvendt osmose og antiscale dosering som forbehandling, designet og sammensat. For optimal pålidelighed i vandforsyningen, er løsningen designet med to individuelle og identiske vandbehandlingslinjer, de...
 • ID: 074024

  Vandbehandling til V&S Absolute Spirits

  SILHORKO-EUROWATER har leveret et vandbehandlingsanlæg til V&S Absolute i Polen. Anlægget består af aktive kulfiltre i rustfrit stål, samt to omvendt osmoseanlæg, som er placeret på samme ramme. Igennem omvendt osmose (RO) demineraliserer man vandet uden brug af saltsyre og natriumhydoxid. Rørsystem til RO-anlægget er i rustfrit stål

 • ID: 063667

  Fremtidssikret vandværk i Vejgaard

  Vandværket er bygget til en kapacitet på 70 m3/h. Kunden ønskede, at vandværket skulle være klargjort til en fremtidig udvidelse af kapaciteten, så filterlokalet er indrettet med plads til 2 ekstra trykfiltre, en ekstra forsyningspumpe samt rørinstallation til en ekstra rentvandsbeholder.

 • ID: 068800

  Behandling af kedelvand til Stadtwerke Brandenburg

  Stadtwerke Brandenburg leverer gas, elektricitet og varme til Brandenburg med et fokus på rentabilitet og bæredygtighed.

  Vandet bruges til kedelvand til en højtryksdampkedel. Vandet bliver behandlet i fem trin.

 • ID: 064290

  Genbrug af filterskyllevand i Ulfborg

  Forventningen om pålæggelse af høje vandafledningsafgifter fik vandværket til at undersøge en mere økonomisk løsning end at lede skyllevandet direkte til kloak. Vandværket leverer 60 m³ rent drikkevand i timen, og kræver en stor mængde returskyllevand. En driftsøkonomisk beregning viste, at det på få år kunne betale sig at installere et separat try...
 • ID: 070704

  Kompakt RO anlæg med høj vandudnyttelse og lavt energiforbrug

  Efter at have købt damp fra nabofirmaet i en række år, var kunden interesseret i at starte sin egen dampproduktion i stedet. I samarbejde med kedelproducenten blev det beregnet at kundens behov var på 20 m3 behandlet vand med en ledningsevne på maksimalt 20 μS/cm i timen.På grund af stigende afløbsafgifter, ønskede kunden en løsning med en høj vand...
 • ID: 056500

  Overfladebehandling (belagt køkkentøj)

  SILHORKO har leveret vandbehandlingsanlæg til fabrik i Frankrig der laver slip-let belægning til køkkentøj

 • ID: 068520

  Spædevand til kraftværkskedel 2 x 30 m³/h

  Vandet kommer fra en flod med højt saltindhold, især klorider. Indholdet af organisk materiale i råvandet varierer betydeligt året igennem. Vandbehandlingen er blevet designet så vandkvaliteten af det indgående vand til demineraliseringsanlægget er tilfredsstillende. I RO anlæggene er der anvendt fouling resistente membraner for at undgå blokering ...
 • ID: 068926

  Vand til celluloseproduktion

  SILHORKO-EUROWATER har leveret et vandbehandlingsanlæg til en kemikalievirksomhed med høje krav til pålidelighed og vandkvalitet, og et særligt fokus på kiselsyre og ledningsevne. Vandet bliver blødgjort og efterfølgende demineraliseret igennem double-pass omvendt osmose. Ved at bruge et double-pass RO system, frem for single-pass, opnår permeat...
 • ID: 066018

  RO anlæg i 40 fods container

  Vandbehandlingsanlægget fra SILHORKO-EUROWATER er monteret i en 40 fods container. Løsningen består af to omvendte osmose-anlæg, der begge kan producere 25 m3/h.
   

 • ID: 064667

  Centralt vandbehandlingsanlæg til kedelvand, kølevand og procesvand

  Vandbehandlingsteknologi der indeholder nanofiltrering anvendes til produktion og bearbejdning af stålwire.

 • ID: 048590

  Kølevand af høj kvalitet til gasturbiner på reservekraftværk

  Vandbehandlingsanlæg til produktion af demineraliseret kælevand af højeste kvalitet til reservekraftværk. Kraftværket har to gasturbiner med en kapacitet på 2 x 50 MV. Vandet tilføres gasturbinerne for at forbedre ydelsen ved at afkøle forbrændingsluften.

 • ID: 063498

  Double pass RO til kedelspædevand

  RO-plus anlægget har en vandudnyttelse på 90% og er designet, så styringen let kan ændres fra double pass til to single pass.

 • ID: 054088

  Vandbehandling til Berlin lufthavn

  SILHORKO-EUROWATER har leveret vandbehandling til lufthavnen. Vandværksvandet bliver demineraliseret ved hjælp af to parallelle omvendt osmose-systemer (RO). Før behandlingen bliver der doseret antiscalent for at undgå udfældning af hårdhed. Forskellige vandkvaliteter bliver derefter anvendt til hhv. spædevand til fjernvarmenetværket og til køletår...
 • ID: 056948

  Vandbehandling til avistrykkeri

  Et trykkeri i Bratislava, Slovakiet, har fået installeret et centralt vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO-EUROWATER, der kan levere forskellige vandkvaliteter og derved dække trykkeriets samlede vandbehov. Fordelene herved er lavere omkostninger til investeringer og drift.

   

 • ID: 041846

  Arsenfjernelse, 2 x 50 m³/h

  Haarlev vandværk er kompromisløst designet med henblik på maksimal leveringssikkerhed og minimal vedligeholdelse. SILHORKO har stået for totalentreprisen. 

 • ID: 048900

  Vandbehandling til glasvaskeanlæg

  Alt-i-en! Fuldautomatisk, plug-and-play kompakt vandbehandlingsanlæg til glasvaskeanlæg. Demineraliseret skyllevand og vandbesparelser ved recirkulation gennem et særligt dobbelt filter med kis og aktiv kul.

 • ID: 043124

  Copy of Plug-and-play kjelevannsbehandling for kraftverk

  Minimeret installationstid og -arbejde på installationsstedet kan opnås med et SILHORKO rammemonteret vandbehandlinganlæg. Rammemonterede anlæg leveres komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd, og anlægget er, som helhed, trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk. Rammemonterede anlæg kan konstrueres i overensstemmelse ...
 • ID: 045000

  Turbine vand, kølevand og drikkevand til kraftværk

  SILHORKO har til kraftværket leveret trykfilter, aktiv kulfilter, UV desinfektionsanlæg, omvendt osmoseanlæg, patronfilter, elektrodeioniseringsanlæg og mixed-bed anlæg. Ydelsen for turbinevand er 1.5 m³/h, kølevand 7.5 m³/h og drikkevand 2.0 m³/h.

 • ID: 045228

  Spædevand til højtrykskedel

  Minimeret installationstid og –arbejde på installationsstedet kan opnås med et SILHORKO rammemonteret vandbehandlingsanlæg. Rammemonterede anlæg leveres komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd, og anlægget er, som helhed, trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk. 

   

 • ID: 022200

  2 x 60 m³/h ultrarent vand til kraftvarmeværk - WTP i 6 x 40’ containere

  Kunden ønskede at opgradere det eksisterende vandbehandlingsanlæg, men havde ikke mere ledig plads tilgængelig og ønskede, at minimere installationsarbejdet på brugsstedet så meget som muligt. Det blev derfor besluttet at bestille et vandbehandlingsanlæg indbygget i seks 40 ' containere. Installationsarbejdet på brugsstedet blev dermed reduceret ti...
 • ID: 006300

  Spædevand til kraftvarmeværk

  Kraftvarmeværket i Randers har udskiftet alt eksisterende vandbehandlingsudstyr med nyt og moderne udstyr. Derved produceres spædevand af højeste kvalitet, hvilket er med til at sikre el og varme til konkurrencedygtige priser.

 • ID: 002676

  Double pass RO til dialyse

  Demineraliseret vand produceres af en double pass RO for at opnå en ledningsevne på mindre end 5 µS/cm. Dette rene vand anvendes til dialysatet som bruges til hæmodialyse.

 • ID: 042438

  5.6 m3/h fødevand til højtrykskedel

  En rammemonteret vandbehandlingsløsning fra SILHORKO giver kunden en ekstra sikkerhed i form af minimal risiko for fejl og mangler, idet løsningen er komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd, og anlægget som helhed er trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk. For at lette indtransporten var anlæggene i dette tilfælde m...