Dokumenteret service til drikkevand

 

Vandværker stilles over for høje krav til dokumentation. Med SILHORKO service får dit vandværk fuld dokumenteret service af hele vandbehandlingsanlægget. Vores mål er, at yde service på et højt fagligt niveau, som giver værdi i forbindelse med vandværkets ansvar for at levere rent drikkevand.

Ensartet service af høj kvalitet

Servicearbejdet udføres med udgangspunkt i SILHORKOs Håndbog for Vandværksservice, der beskriver alle procedurer før, under og efter besøget. Dette sikrer en ensartet service af høj kvalitet - Hver gang!

Servicerapport med tjek-liste

I forbindelse med et servicebesøg udarbejder serviceteknikeren en rapport. Rapporten indeholder først og fremmest en komplet tjekliste. Derudover giver den oplysninger om driftsforhold, anlægsindstillinger, analyse resultater og forslag til driftsforbedringer. Senest 24 timer efter serviceteknikeren har afsluttet besøget er servicerapporten tilgængelig på vores kundeportal. Servicerapporter fra alle tidligere besøg er ligeledes tilgængelig på kundeportalen. Du kan finde kundeportalen i menuen til venstre.

Med SILHORKOs dokumenteret service bliver det lettere for dit vandværk, at leve op til bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Serviceaftaler til vandværker

Til vandværker med SILHORKO trykfilteranlæg tilbyder vi individuelt sammensatte serviceaftaler. Det giver sikkerhed for, at vandbehandlingsprocessen fungerer optimalt.

Serviceeftersyn og forebyggende vedligeholdelse

SILHORKOs serviceeftersyn er en gennemgang af vandbehandlingsanlægget og en kontrol af vandbehandlingsprocessen. Eftersynet omfatter en lang række kontrolpunkter i henhold til servicerapporten. Under servicebesøget udskiftes defekte dele i nødvendigt omfang. En aftale om serviceeftersyn kan udbygges med en aftale om præventiv udskiftning af sliddele, bevæglige dele og andre strategiske dele. Med forebyggende vedligeholdelse undgår du driftstop og de medfølgende konsekvenser.

Individuelle aftaler

En serviceaftale med SILHORKO sammensættes, så den passer til vandværket. Indholdet i aftalen og hyppigheden af servicebesøg planlægges individuelt og tager udgangspunkt i driftsforholdene, værkets generelle tilstand og en vurdering af konsekvenserne af driftsforstyrrelser eller driftstop. Med en SILHORKO serviceaftale sikres det, at vandbehandlingsanlægget og selve vandbehandlingsprocessen fungerer optimalt.

Tilkaldevagt uden tillæg

Hvis udheldet er ude og problemet ikke kan løses over telefonen, er der for vandværker med en serviceaftale intet udkaldetillæg.

Ingen binding

En serviceaftale med SILHORKO er en langsigtet kvalitetssikring af vandværket. Vi ønsker dog ikke, at forpligte vandværket med en langsigtet kontrakt. Der er derfor kun 1 måneds opsigelse på alle SILHORKOs serviceaftaler.

Kontakt SILHORKO serviceafdeling

 

Bjarne Søes
Serviceleder
Tlf: 87 93 83 00
E-mail: bso.dk@silhorko.dk

 

Læs også

 

Links