Vandbehandling til industrikedler

Industrielle dampkedler anvendes inden for mange industrier og dækker flere tekniske processer, hvor varme er en nøglekomponent. Damp kan bruges til at skrælle kartofler, producere bølgerne i bølgepap, fjerne pletter på tøj, for blot at nævne nogle eksempler.

Kvaliteten af føde- og spædevandet har stor betydning for at opnå driftssikkerhed og beskyttelse og forlængelse af rørsystemernes og kedlernes levetid.

Flow diagrammet viser den optimale vandbehandling til industrielle dampkedler.

Optimal vandbehandling til industrielle dampkedler

Anvendelsen af almindeligt hårdt vand som spædevand til en dampkedel vil medføre udfældning af kalksten på kedelvarmeområdet, hvilket øger energitabet og brugen af syre til rengøring af kedlen indeni.

Ved at blødgøre vandet forhindres dannelsen af kedelsten, men bikarbonat fra råvandet passerer blødgøringsanlægget uden hindring. I kedlen opdeles bicarbonatet i kuldioxid (CO2) og natriumhydroxid (NaOH), som skaber en ætsende kondensat og øger behovet for bundudblæsning.

Problemet kan undgås ved at fjerne saltindholdet i spædevandet i et omvendt osmoseanlæg eller i et to-kolonne ionbytningsanlæg for at få demineraliseret vand.

For at opretholde fødevand og spædevand af høj kvalitet og renhed består et optimalt vandbehandlingssystem til dampkedler primært af trykfilter, blødgøringsanlæg, omvendt osmoseenhed og termisk aflufter:

 

   

 


 

Minimere korrosion med afgasning

Opløst ilt er yderst korroderende og er en af de uønskede urenheder, der skal overvejes, når man vælger korrekt vandbehandling af spædevand til industrikedler. Da blødgøring og demineralisering ikke reducerer partialtrykket af gasser betyder det, at vand ofte bliver mættet med ilt fra vandværkerne.

Til at fjerne tæt ved 100 % af gasserne (CO2 og O2) anvendes en termisk aflufter til at opvarme vandet, da opløsning af gasser i vandet er en faldende funktion af temperaturen.

Få mere at vide om termisk afluftere til industrikedler.  


 

Minimer bundudblæsning og spar vand og energi

Bundudblæsning af dampkedler er nødvendig for at kunne overholde specifikationerne fra kedelleverandøren med hensyn til indholdet af salt (massefylde) og alkalinitet (P-værdi) i kedelvandet. Hyppigheden af bundudblæsning bestemmes af kedeltypen, driftstrykket og vandkvaliteten af føde- og spædevandet.

I kedelvand af høj kvalitet er niveauet af opslæmmet og opløste faste stoffer (total dissolved solids TDS) nede på et minimum. Dette vil reducere behovet for bundudblæsning og mindske energitabet, da væskens temperatur i bundudblæsningen er den samme som dampen i kedlen. Lavere fremkomst af bundudblæsning vil også reducere brugen af kemikalier og spædevand, hvilket sparer dig både penge og vand.


 

Læs mere

 

Links

 

Afkarboniseringsanlæg

Alkalinitet i vandet er en væsentlig faktor ved produktion af varer inden for mad-, drikkevare- og tekstilindustrien og endnu mere ved drift af kedler.

Gennem anvendelse af afkarbonisering reduceres vandets hårdhed og indholdet af bicarbonat, hvilket typisk reducerer saltindholdet i vandet med ca. 75%.

Få mere at vide om vores afkarboniseringsanlæg


 

Vandspild reduceret med 75 %

Arla, Danmarks største producent af mejeriprodukter, har reduceret deres vandspild med mere end 75 % med SILHORKOs RO-PLUS teknologi. Demineraliseret vand anvendes som spædevand til dampkedler, laboratorier og til intern køling i påfyldningsmaskine. Genanvendelsen af vand reducerer også deres forbrug af salt og energi. hvilket er med til at nedbringe driftsomkostningerne.

Læs mere om reduktion af vandspild hos Arla.

90,000 m³ vand behandles hvert år på Arlas mejeri i Brabrand.

 

Lej et mobilt vandbehandlingsanlæg skræddersyet til dit behov 

Har du et midlertidig behov for vandbehandling? Så kan du med fordel leje et mobilt vandbehandlignsanlæg fra SILHORKO. Videoen (2 min.) viser, hvordan vores mobile vandbehandlingsanlæg sørger for opfyldning af en akkumuleringstank og damvarmelager til solvarme. 

Uanset om du har brug for filtreret, blødgjort, demineraliseret eller bakteriefrit vand i en tidsbegrænset periode, har SILHORKO et mobilt vandbehandlingsanlæg, der kan løse behovet.

Læs mere om vores mobile vandbehandlingsanlæg og kontakt os for yderligere information og reservation.