Vand til luftbefugtning

Grafisk industri, træindustri, frugt & grønt og tekstilindustri er alle områder, hvor det er af stor betydning at opret-
holde et godt indeklima via luftbefugtning. Målet med luftbefugtning er ensartet produktkvalitet, høj produktionshastighed og perfekt indeklima med konstant temperatur og komfortabel luftfugtighed.
Ved luftbefugtning undgås gener som f.eks. støvnedfald, statisk elektricitet og tørre slimhinder.

Afsaltet vand

Driftsikker og optimal luftbefugtning med minimal vedligeholdelse kræver demineraliseret vand. Dette kan enten produceres ved hjælp af demineraliseringsanlæg (ionbytning) eller RO-anlæg (membranfiltrering).

Minimal vedligeholdelse

Vores anlæg er meget driftssikre og kræver minimal vedligeholdelse. Vi tilbyder desuden serviceaftaler, som sikrer, at dit anlæg altid kører optimalt, og at uforudsete problemer bliver løst hurtigt og effektivt.

Komplet vandbehandlingsanlæg bestående af blødgø-ringsanlæg, omvendt osmoseanlæg, doseringspumpe, UV-desinfektionsanlæg, opsamlings- og fugtevandtank, forsyningspumper og styreskab.

Læs også

 

Links