Vandbehandling til fjernvarme

 

Fjernvarmerør
Undgå korrosion med korrekt vandbehandling og beskyt din investering i fjernvarmerør, installationer og kedler.
 

Fjernvarmeværker udnytter varmen fra en lang række energikilder såsom kombineret kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg, varmeværker, overskudsvarme fra industrien, termiske solvarmesystemer samt geotermisk varme og store varmepumper.

Fjernvarmevand er imidlertid ikke kun opvarmet vand. Vandkvaliteten og hvordan vandkvaliteten produceres er af stor betydning.

Forlæng levetiden på rør med korrekt vandbehandling
Formålet med korrekt vandbehandling er at forebygge korrosion, aflejringer og brud på rør. Et brud på rørene kan forårsage forstyrrelser i forsyningen til kunderne samt tab af værdifuldt vand. Samtidig er der risiko for indtrængen af ubehandlet vand, som kan forurene det behandlede vand i distributionsnettet. 


 

Undgå korrosion

Ilt, salte og partikler i vandet er årsag til korrosion. Ilten reagerer med stålet i fjernvarmerørene, og saltene virker som katalysator for den elektrokemiske korrosion. Hvis korrosionen holdes aktiv, vil der opstå en lækage, der både kan være svær at lokalisere og omkostningstung at udbedre. Ved at fjerne salte og ilt, samt justere pH, fjernes grundlaget for korrosion, herunder også mikrobiel betinget korrosion.

 


 

Optimeret fjernvarmevand hos Brørup Fjernvarmeværk

Hos Brørup Fjernvarmeværk har de opgraderet vandbehandlingen med et omvendt osmoseanlæg og en membranafgasser. Herved har de fået kontrol med ilt og salte i fjernvarmevandet og reduceret grundlaget for korrosion. 

I video kan du tage med SILHORKOs specialist i fjernvarmevand, Anne Norup Kviesgaard, på besøg hos Brørup Fjernvarme, hvor Driftleder Arne Schmidt fortæller om deres nye vandbehandlingsløsning.

Vandbehandling hos Brørup Fjernvarmeværk

 

Spædevand & Cirkulationsvand til fjernvarme

Optimalt spæde- og cirkulationsvand er afsaltet, afiltet (uden ilt), fri for mekaniske urenheder og pH-justeret for at undgå korrosion og brud på rørene. 

I denne brochure sætter vi vand på dagsordenen! Læs om kemikaliefri spædevand og hvordan forurening kan reduceres ved en delstrømsfiltrering af det cirkulerende flow. Klik her for at downloade brochuren (PDF 5,17 MB). 

Make-up and circuit water for district heating


 

Reducer forurening med en magnetindsats

Det kan ikke undgås, at der i fjernvarmekredsløbet er små råvandsindbrud, korrosionsprodukter og svævemagnetit, der giver problemer i det lukkede system.

Som minimum anbefales partikelfiltrering med posefilter og magnetindsats, der effektivt samler magnetit fra cirkulationsvandet. 

Ønsker du at høre mere om denne løsning, så kontakt os allerede i dag.  

 

 


 

Totalomkostninger (TCO)

Hos SILHORKO mener vi, at en helhedsorienteret løsning vurderes ikke bedst ud fra lavest mulig anskaffelsespris, men derimod ud fra livscyklusomkostninger. Baseret på denne holdning blev SILHORKO valgt som leverandør af vandbehandling til Aalborg Varme A/S. Det nye spædevandsanlæg var således designet med henblik på lave driftsomkostninger, herunder forbrug af vand, el og regenerationssalt.  

Anlægget består af blødgøring med UPCORE teknologi og omvendt osmoseanlæg (RO). Typen er RO-PLUS, der udmærker sig ved en særlig høj vandudnyttelse og lav energiforbrug for at minimere driftsomkostningerne.

Læs hvordan du kan få et lavere vand- og energiforbrug med SILHORKO RO-PLUS teknologi.  

Blødgøring og omvendt osmoseanlæg hos Aalborg Varme A/S.

 


 

Fjern ilt med en kemikaliefri løsning

Hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme har de for nylig installeret en membranafgasser til afiltning af spædevandet. I filmen (3 min.) fortæller Lars Jørgen Dam, Produktionschef hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme, hvordan de arbejder med korrekt vandbehandling for at undgå korrosion og forlænge levetiden på anlægget.

Vandbehandling og korrosionsforebyggelse med membranafgasser

 

Lej et mobilt vandbehandlingsanlæg skræddersyet til dit behov 

Hvis du har et midlertidig behov for vandbehandling, kan du med fordel leje et mobilt vandbehandlignsanlæg fra SILHORKO. Videoen (2 min.) viser, hvordan vores mobile vandbehandlingsanlæg sørger for opfyldning af en akkumuleringstank og damvarmelager til solvarme. 

Uanset om du har brug for filtreret, blødgjort, demineraliseret eller bakteriefrit vand i en tidsbegrænset periode, har SILHORKO et mobilt vandbehandlingsanlæg, der kan løse behovet.

Læs mere om vores mobile vandbehandlingsanlæg og kontakt os for yderligere information og reservation.      

Udlejning af mobilt vandbehandlingsanlæg

Læs også

 

Links