Drikkevand


Vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO kan producere drikkevand fra næsten alle naturlige ressourcer såsom grundvand og overfladevand. Ubehandlet grundvand og overfladevand indeholder salte, organiske komponenter, partikler og gasser, der kan forårsage en lang række problemer.

Behandling af drikkevand

For at starte de nødvendige beluftningsprocesser skal vandet iltes og beluftes med atmosfærisk luft. Et integreret iltningssystem sikrer optimal iltning på det rigtige tidspunkt i filtreringsprocessen. Vandet behandles yderligere i trykfilteret, hvilket fører til ren drikkevandskvalitet uden brug af kemikalier i processen.

Verdenssundhedsorganisationens (WHO) retningslinjer følges generelt overalt i verden med hensyn til kvalitetskrav til drikkevand. Ud over WHO-retningslinjerne kan hvert land eller område have deres egne standarder. I EU gælder EU-direktivet for kvaliteten af drikkevand. 

 

Drikkevand

Fjernede elementer

Jern (Fe++)
Mangan (Mn++)
Ammonium (NH4+)
Nitrat (NO2-)
Aggressiv kuldioxid  (CO2)
Fosfor (P)
Arsen (As+++)
Hydrogensulfid (H2S)
Metan (CH4)

Se vores vandbehandlingsanlæg til rent drikkevand

EU direktiv om kvaliteten af drikkevand

I de europæiske lande skal EU-direktivet om drikkevand følges. Generelt er valget af behandlingsmetode stærkt relateret til den tilgængelige vandkilde og de standarder, der er fastlagt af de lokale myndigheder.

Download EU direktiv

 

keyboard_arrow_up