Rent drikkevand er en livsbetingelse

Blødgøring af drikkevand ved ionbytning, Klik på billedet og læs mere.


Siden 1936 har navnet SILHORKO været ensbetydende med høj kvalitet og stort engagement inden for vandbehandling på danske vandværker. Vi har været med hele vejen – og har tilpasset os skiftende lovkrav og kundeønsker. Vi er hele tiden i gang med at opføre nye vandværker, og derudover bruger vi vores erfaringer og tid på driftsoptimering af eksisterende vandforsyninger samt udvidelses-/moderniseringsopgaver.
Kontakt vores vandværksafdeling for mere information.

 


Vandværker


Vi tilbyder komplette løsninger til både små og store vandforsyninger; offentlige såvel som private.

 


Egen boring?


Såfremt tilslutning til større fælles vandværk ikke er hensigtsmæssigt, så tilbyder vi etablering af et ikke-alment vandforsyningsanlæg baseret på grundvand.

 


Overvågning og styring via PC eller Internet


Systemet tilbyder masser af muligheder for dataoverførsel, alarmer, internetovervågning, datalogning, rapportudskrivning, osv.

 


Fra vandanalyse til komplet vandværk


SILHORKO tilbyder dig alt lige fra rådgivning og vejledning over egenproduktion til gennemførelse af projekt samt aflevering til bygherren. 

 


Rent drikkevand


Grundvand indeholder en række naturligt forekommende salte og organiske stoffer, partikler og luftarter, som giver problemer i vandforsyningen. Læs mere om de enkelte bestanddele og løsninger

 


Forhøjet kimtal i vandet?


En periodisk, bakteriologisk forurening kræver en handlekraftig og hurtig indsats. Som midlertidig løsning tilbyder SILHORKO udlejning af UV-anlæg til desinfektion af vand.

Læs også

 

Links