Minimer ressourceforbruget ved at genbruge filterskyllevandet

Én af den danske vandbranches mærkesager er et lavt vandspild i distributionsnettet. Flere vandforsyninger har dog valgt at udvide fokus på vandspild til også at omfatte selve produktionen. Det vand, der anvendes som filterskyllevand, kan nemlig genbruges.

Et trykfilter skal regelmæssigt skylles rent, så levetiden på filtermaterialet øges. Til skyl anvendes vandet fra rentvandstanken og efterfølgende ledes skyllevandet til en fældebeholder, recipient eller kloak. 

Rent drikkevand er således blevet til spildevand. Men med genfiltrering er det muligt at reducere mængden af vand der ledes til afløb. 

 

Skyllevandet kan genbruges

Ved genfiltrering af skyllevandet kan over 95 % af vandressourcen genbruges. Skyllevandet filtres i et mindre trykfilter og desinficeres over et UV-anlæg, da vandet har stået stille i fældebeholderen. 
Skyllevandet er nu blevet til rent drikkevand igen, som kan sendes ud til borgerne. 


Illustrationen viser, hvordan genfiltreringsanlægget indgår i driften på et vandværk. 

En bæredygtig løsning med økonomisk gevinst

Det kræver vand at producere vand, og genfiltrering af skyllevandet er med til at minimere ressourceforbruget. Hvis man betaler afledningsafgift af sit spildevand, kan genfiltering af skyllevandet også være en økonomisk fordelagtig løsning.


Et økonomisk eksempel hvor 96 % af skyllevandet genvendes kunne se således ud:

Indpumpet vand                    498.380 m3
Forbrug af filterskyllevand        11.041 m3
Afledningsafgift                         45 kr./m3

Omkostninger                     496.845 kr.


Genbrug af filterskyllevand       10.552 m3

Årlig besparelse                  465.840 kr.

 

I eksemplet vil den årlige besparelse svare til gennemsnitlig 100 husstandes årlige vandforbrug. 

 

Eksempler fra vandværker som anvender genfiltrering

Dronningborg Vandværk

Dronningborg Vandværk ved Randers fik etableret genfiltrering i 2016. Vandværket anvender lukkede trykfiltre og har en årlig indvinding på 210.000 m3.
Med genfiltrering opnår de en årlig vandbesparelse på 10.000 m3.

Ulfborg Vandværk

Ulfborg Vandværk i Vestjylland fik etableret genfiltrering i 2011. Vandværket anvender åbne filtre og har en årlig indvinding på 310.000 m3. Med genfiltrering opnår de en årlig vandbesparelse på 50.000 m3.

Læs mere om genfiltrering på Ulfborg Vandværk

Læs også

 

Links

 

 

Kontakt os for mere information

Hvis du vil vide mere om genfiltrering, så kontakt vores team af specialister i drikkevand. 

Vi er klar til at hjælpe dig!

Tlf.  87 93 83 00
E-mail: sales-dw.dk@silhorko.dk