Fjernelse af arsen i drikkevand

Arsen i drikkevand? SILHORKO har løsningen!
Fjernelse af arsen i et automatisk arsenfilter på dansk vandværk.

Arsen er et naturligt forekommende grundstof og relateret til bestemte geokemiske miljøer. Arsen findes på to former, As(III) og As(V), hvor førstnævnte er mere giftig, sværere at fjerne fra vandet og mere udbredt i Danmark.

Arsen er af WHO vurderet til at udgøre en sundhedsrisiko ved indtagelse og menes at være årsag til bl.a. hudkræft. Myndighedernes skærpede krav (sænkelse af grænseværdien fra 50 til 5 µg/l ved afgang fra vandværket) berører en lang række vandforsyninger, hvor det vil være nødvendigt med en form for særlig vandbehandling, for at kvalitets-
kravet kan overholdes.

Mulige løsninger

Hvis grænseværdien for arsen i drikkevandet er overskredet, vil en optimering af vandbehandlingen ofte være en fornuftig og billig løsning. Arsen binder sig til jern og filtreres fra sammen med jern. På steder, hvor der ikke er tilstrækkeligt med jern i råvandet til denne proces, kan vandets jernindhold øges ved tilsætning af jernklorid eller jernsulfat og anvendelse af jernoxidgranulat som filtermateriale. Dette er en billig løsning på arsenproblemet og metoden anvendes, hvor der er små overskridelser i arsenindholdet. Det kræver dog, at der er tilstrækkeligt med filterkapacitet til denne ekstra jernbelastning.

Alternativt kan arsen reduceres ved adsorptionsfiltrering i et trykfilter med et specielt filtermateriale, som er baseret på jernhydroxyd. Dosering med enten jernklorid eller jernsulfat og anvendelse af jernoxidgranulat som filtermateriale er begge vandbehandlingsløsninger, som er ved at vinde indpas i Danmark. SILHORKO kan tilbyde begge løsninger, og valget afhænger af de aktuelle forhold

Ønsker du mere information om arsenfjernelse, referencer, anlægs- og driftsforhold og priser, kontakt da venligst vores vandværksafdeling.

Læs også

 

 

Links