Fjernelse af jern og mangan (okker)

Kilde

Jern og mangan er ofte vandværkernes største problem på grund af stoffernes misfarvning af vasketøj og sanitet hos forbrugeren. Typiske tegn på forhøjet indhold af jern og mangan i vandet er, at vandet er okkerfarvet eller sort og smager metallisk.

Da råvand kan indeholde forskellige typer af jern afhængigt af, hvor man befinder sig i Danmark, er sandfiltrering ikke altid tilstrækkelig. Det kan derfor være nødvendigt at tage andre metoder i brug for at sikre kontinuerligt jernfrit vand. Disse forskelligheder afsløres ikke i de normale analyser, men kræver know-how og erfaring for at fastslå jerntype og behandlingsmetode.

Løsning

Efter iltning kan jern og mangan filtreres ved sand-
filtrering. Filtermaterialet, der anvendes til at fjerne jern, er Kis lll og Nevtraco l. Til fjernelse af mangan anvendes Hydrolit-Mn.

Sandfilter til fjernelse af jern, mangan, ammonium og aggressiv kuldioxid
Reducering af jern, mangan, ammonium og aggressiv kuldioxid på dansk vandværk. Anlægget består bl.a. af 4 TFB 35 trykfilteranlæg.

Læs også

 

Links